Gwarancje ekonomiczne - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gwarancje ekonomiczne - wykład - strona 1 Gwarancje ekonomiczne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Gwarancje ekonomiczne stanowią odpowiednią zasobność zakładu ubezpieczeń w fundusze o charakterze indemnizacyjnym:
- rola nadzoru: kontrola płynności i wypłacalności zakładów
- ważne: składka, kapitały, rezerwy, lokaty, reasekuracja
- ekonomiczne gwarancje wspiera funkcjonowanie ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
W Polsce organem nadzoru jest KNF. Jej zadaniem jest czuwanie nad stworzeniem i utrzymaniem przez zakład ubezpieczeń takiej struktury finansowej, która faktycznie wykluczałaby możliwość finansowego (materialnego) braku pokrycia wierzytelności ubezpieczeniowych, a także wykluczałaby możliwość wystąpienia zwłoki w zaspokajaniu tych wierzytelności. W tym celu KNF sprawdza przede wszystkim czy zakład ubezpieczeniowy posiada stałą płynność finansową - zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a także czy zachowuje stałą wypłacalność.
Składka - to podstawowe źródło zasilania zakładu ubezpieczeń. Źle jest, gdy jej stawka jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Ustalenie jej nie jest proste. Występuje ona na zupełnie innych zasadach niż cena w sklepie. Zasadniczą trudnością jest odwrócony cykl produkcyjny. Składkę ustala się przy podpisaniu umowy ubezpieczenia. Cenę składki należy oszacować przez dane z poprzednich okresów i zastosować metody matematyczno-statystyczne. Jest to ryzykowne bo przeszłość niekoniecznie musi się powtórzyć.
Stawka (stopa składki) - odzwierciedla ryzyko wystąpienia wypadku. Ustala ją aktuariusz, który jest specjalistą z zakresu matematyki i statystyki ubezpieczenia. Zbyt niski poziom składki - za mało środków na pokrycie odszkodowań. Zbyt wysoka składka - mniejsza konkurencyjność, a w portfelu zakładu ubezpieczeniowego może zadziałać prawo wielkich liczb.
Kapitały własne - mają charakter gwarancyjny, muszą pochodzić z legalnych źródeł. Wraz ze wzrostem rozmiarów prowadzonej działalności muszą wzrastać kapitały własne. KNF sprawdza czy kapitały własne są odpowiednie do prowadzonej działalności.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe nie mogą być zbyt wysokie i niskie. Ustala je aktuariusz, w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ustalane są metodami matematyczno-statystycznymi. Gdy rezerwy sa zbyt duże to zawyżone zostaną koszty i zaniżony wynik finansowy (zysk).
Reasekuracja - zakład powinien prowadzić odpowiednią politykę reasekuracyjną i przekazywać do niej ryzyka, które nie pasują do jego portfelów. Zabezpieczenie UFG: wypłacane są z niego odszkodowania w sytuacji upadku zakładu ubezpieczeń, który oferował ubezpieczenie obowiązkowe; w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń na życie świadczenia ubezpieczonym wypłaci UFG, ale tylko w 50% (nie przekraczając limitu zgodnie z ustawą).


(…)

… umowy w walucie charakteryzującej się względną stabilnością, w umowie należy załączyć odpowiednie klauzule walutowe, w których zawarte zostanie kto ponosi ryzyko walutowe.

… go one w taki sposób, że musi prowadzić swoją działalność tak, aby dochody z inwestycji urealniły świadczenia.
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałów - to produkt polegający na tym, że to ubezpieczający decyduje w jakie instrumenty ma być zainwestowana składka i to on ponosi finansowe skutki urealnienia się świadczenia.
Zakłady ubezpieczeń majątkowych - realność ochrony ubezpieczeniowej uzależniona jest od zmiany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz