Grzywna art. 33

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grzywna art. 33 - strona 1 Grzywna art. 33 - strona 2 Grzywna art. 33 - strona 3

Fragment notatki:

GRZYWNA Art. 33. § 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. § 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął. § 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych. Zalety grzywny : wymierność, łatwość w orzekaniu, taniość wykonania. Kara ta nie odrywa skazanego od jego naturalnego środowiska i nie powoduje zagrożenia demoralizacją. Zalety indywidualno- i ogólnoprewencyjne : pozbawia sprawcę bezprawnej korzyści, uświadamia sens odpowiedzialności, daje zadośćuczynienie społeczeństwu, może służyć tworzeniu funduszów na kompensację szkód ponoszonych przez ofiary. Wady : nie sam sprawca, ale i najbliżsi ponoszą koszt grzywny, nadmierne grzywny mogą rujnować rodziny skazanych, w przypadku nieściągalności - wykonywanie kar zastepczych pozbawienia wolności. Treścią tej kary jest dolegliwości ekonomiczna. Kodeks z 1997 według wzorów skandynawskich wprowadza system stawek dziennych. System ten polega na orzekaniu kary grzywny w dwóch etapach. I - orzeka się liczbę tzw. stawek dziennych, zgodnie z art. 33 § 1 najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 360; liczbę tych stawek orzeka się stosownie do szkodliwości czynu i winy sprawcy w oderwaniu od położenia majątkowego sprawcy. II - ustala się wysokość jednej stawki według indywidualnych możliwości uiszczenia grzywny przez skazanego, zgodnie z art. 33 § 3 wysokość jednej stawki dziennej nie może być niższa od 10 zł, nie może też przekraczać 2000 zł. Określając tą wysokość bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego właściwości osobiste i rodzinne, możliwości zarobkowe w czasie wyrokowania oraz stan majątkowy. Wyróżniamy grzywnę : — kara samoistna - orzekana za przestępstwa o niewielkiej społecznej szkodliwości czynu — kara kumulatywna - można wymierzyć obok kary pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majatkowej:  gdy jest ona przewidziana w ramach zagrożenia ustawowego - art. 217 § 1  na podstawie art. 58 § 3 - czyli wtedy, gdy dane przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności, przy czym górna granica nie jest wyzsza niż 5 lat, w szczególności, gdy orzeka się środek karny. Tego przepisu nie stosuje się do sprawcy występku umyślnego, który był poprzednio skazany na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 6 miesięcy bez warunkowego zawieszenia jej stosowania.

(…)

… 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.
Art. 9.
§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz