Gospodarowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie-opracowanie - strona 1 Gospodarowanie-opracowanie - strona 2 Gospodarowanie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GOSPODAROWANIE - WYBÓR W WARUNKACH RZADKOŚCI
Aby rozwikłać istotę problemu ekonomicznego należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe fakty: Istniejące i dostępne społeczeństwu zasoby są zawsze ograniczone w swej wielkości.
Ludzkie potrzeby są nieograniczone. Nadmiar potrzeb w stosunku do możliwości ich zaspokojenia jest przyczyną zjawiska rzadkości, z czym wiąże się konieczność dokonywania nieustannych wyborów. Wybór rozwiązań przynoszących najkorzystniejsze rezultaty nazywamy w ekonomii gospodarowaniem. Potrzeby
Potrzeba to stan braku czegoś, niespełnienia. Jest to subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia rozwoju, realizowania ról społecznych itp. Człowiek żyjący w społeczeństwie odczuwa różnorodne potrzeby i dąży do ich zaspokojenia, co jest równoznaczne z wytyczeniem określonego celu działania. Potrzeba to postulat wobec warunków społeczno - materialnego życia. Z konieczność zaspokajania ludzkich potrzeb wynika proces gospodarowania - ktoś zgłasza zapotrzebowanie, ktoś je realizuje. Potrzeby ludzkie są różnorodne, a przy tym zmienne i często odnawialne w tym sensie, że konieczność ich zaspokajania ma charakter powtarzalny.
Głównymi źródłami (przyczynami) ludzkich potrzeb są: organizm człowieka ( potrzeby fizjologiczne np. oddychanie, jedzenie)
środowisko przyrodnicze ( potrzeba ochrony organizmu ludzkiego przed chłodem, konieczność zmiany miejsca w przestrzeni )
środowisko społeczne (naśladownictwo innych ludzi i społeczności, ochrona mienia, stosunki towarzyskie )
duchowe właściwości człowieka ( uczestnictwo w kulturze, wykształcenie)
życie gospodarcze ( potrzeby wynikające z produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji )
Jak widać, różnorodność potrzeb jest olbrzymia, podobnie jak ich liczba. Można je zatem klasyfikować w pewne grupy.
Potrzeby dzielą się na:
pierwotne (podstawowe, biologiczne) i wtórne (wyższe)
materialne i niematerialne
indywidualne i społeczne
potencjalne (nieujawnione) i efektywne (ujawnione)
bieżące i przyszłe
jednorazowe i powtarzalne
Pomimo, tak dużej różnorodności potrzeb, posiadają one pewne cechy wspólne:
są obiektywne
są nieograniczone pod względem rodzajów, ulegają nieustannym przekształceniom, wraz z postępem cywilizacyjnym ludzkości powstają potrzeby nowe, są ograniczone w swojej pojemności w danym czasie, co oznacza, że w miarę ich zaspokajania , słabnie intensywność ich odczuwania;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz