Gospodarka rynkowa - Gospodarstwo domowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka rynkowa - Gospodarstwo domowe - strona 1 Gospodarka rynkowa - Gospodarstwo domowe - strona 2 Gospodarka rynkowa - Gospodarstwo domowe - strona 3

Fragment notatki:

Mikroekonomia Wykład II: Gospodarka rynkowa.
Czym jest gospodarka rynkowa?
model gospodarki rynkowej
Model ekonomiczny jest to mocno uproszczona wizja pewnych zależności występujących w gospodarce.
Konsument - ktoś kto wydatkuje środki na zaspokojenie własnych potrzeb.
Gospodarstwo domowe nie wydatkuje tylko środków pieniężnych, ale potrafi także samo wytworzyć zasoby, które mogą zaoferować innym; potrafi zatem uzyskać środki niezbędne do konsumpcji.
Pomiędzy grupami przepływają strumienie: - zasoby
- wynagrodzenia
Np. Pracownik idzie szukać pracy - oferuje zasób pracy; w drugą stronę płynie strumień finansowy od firmy - wynagrodzenie za to, że świadczy mu tę usługę.
Gospodarka rynkowa może istnieć tylko przy pomocy w.w. elementów i strumieni.
Schemat przedstawia również schemat gospodarki wolnorynkowej (tzn. bez udziału państwa) które w tym wypadku nie wpływa na żaden element. Nie ma jednakże absolutnego braku wpływu państwa na gospodarkę. Nawet w krajach liberalnych państwo odgrywa nawet minimalną rolę, Np. Działania na zasadzie arbitra - przygląda się podmiotom, zajmuje się warunkami prawnymi, tworzy warunki, aby relacje między elementami mogły być płynne.
W Polsce jest inaczej- dużą rolę odgrywa państwo- ingerujące w stosunki między podmiotami. Jest to jednak ocena subiektywna. Taka ingerencja powinna mieć jednak swój zakres.
Np. Ingerencja państwa w stosunki pracy: pracownik - pracodawca: kodeks pracy. Chociaż nie zawsze. Kiedyś pracodawca mógł wybierać między pracownikami: nikt nie był niezastąpiony, jednakże prawo chroniło pracownika. Aktualnie, kiedy szala się przesunęła w stronę pracownika i pracodawca nie ma kogo zatrudnić, to państwo nie może zmusić pracownika do podjęcia pracy u danego pracodawcy, czy np. zakazać mu wyjazdu za granicę kraju i tam ja podjąć. Jest to sytuacja faworyzowania jednej ze stron - uważa się, że pracodawcy są bardziej zaradni.
Jeśli by jednak państwo wykluczyć całkowicie z gry - to wtedy obie strony musiałyby same ustalić, stworzyć między sobą taki kodeks postępowania. Jednakże z drugiej strony kto by wtedy czuwał nad ich przestrzeganiem?
Strumienie rzeczowe i finansowe:


(…)

… produktu, towaru za określoną cenę.
Np. tabela popytu i podaży batoników w polewie:
Cena („P”)/ sztukę
Popyt („D”) w mln szt./rok
Podaż („S”) w mln szt./rok
0,25
200
0
0,50
170
0
0,75
140
30
1,00
110
60
Zakładamy również, że C.P (z łac. ceteris paribus - czynniki pozacenowe) są stałe. Wykres:
Firmy
Gospodarstwa domowe
Runek dóbr
Rynek zasobów
3a
2a
1a
4a
3b
2b
1b
4b

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz