Gospodarka, racjonalność gospodarowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka, racjonalność gospodarowania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

GOSPODARKA I SYSTEM GOSPODARCZY
system gospodarczy - układ stosunków i organizacji, który kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gospodarczą, determinuje prawa własności czynników produkcji, rozdziela uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie produkcji i konsumpcji, determinuje bodźce motywujące różne podmioty gospodarcze i rozstrzyga kwestie co, jak i dla kogo ma być produkowane
system gospodarczy (2) - całokształt warunków oraz reguł i mechanizmów gospodarowania towar - produkt przeznaczony na sprzedaż
gospodarka towarowa - gdzie produkuje się towary, czyli produkty na sprzedaż
gospodarka towarowo-pieniężna - towary są kupowane i sprzedawane za pieniuądze, czyli towary będące ekwiwalentem innych towarów
gospodarka naturalna - nastawiona na zaspokajanie własnych potrzeb
gospodarka może być kapitalistyczna i socjalistyczna - różny podział dóbr
gospodarka rynkowa - regulatorem procesów gospodarczych jest samoczynnie działający mechanizm rynkowy
gospodarka nakazowa - procesy gospodarcze regulowane są nakazami, zakazami i dyrektywami przez biurokrację państwową (gosp. centralnie planowana)
mechanizm regulacji gospodarki jest powiązany z własnością czynników produkcji
gospodarka zdecentralizowana - decyzje gospodarcze należą do konsumentów i producentów
gospodarka scentralizowana - decyzje gospodarcze należą do biurokracji państwowej
prawo ograniczoności zasobów - w danej chwili na świecie zawsze jest skończona ilość zasobów ludzkich, ziemi, naturalnych, czy wcześniej wytworzonych produktów; wynika z tego ograniczone możliwości produkcyjne gospodarki OGRANICZONOŚĆ ZASOBÓW, RACJONALNOŚĆ GOSPODAROWANIA
krzywa transformacji - łączy punkty na wykresie, które są ekonomicznie efektywne (zamiana produkcji jednego dobra w produkcję drugiego, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości produkcyjnych)
koszt alternatywny - koszt najbardziej cennego alternatywnego wariantu wykorzystania zasobów
zasada racjonalnego gospodarowania - zasada największego efektu przy danym nakładzie środków lub zasada najmniejszego nakładu środków do osiągnięcia danego efektu
rachunek ekonomiczny - porównanie uzyskiwanych w działalności gospodarczej efektów (np. dochodów) z ponoszonymi w związku z tą działalnością nakładami (np. wydatkami) dokonywane w celu wyboru najlepszych decyzji ekonomicznych efekty i nakłady działalności gospodarczej muszą być mierzalne
efekty i nakłady muszą być wyrażone w tych samych jednostkach miary
trzeba dysponować możliwe jednoznacznym kryterium wyboru
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz