Główne założenia i postulaty Deklaracji Schumana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne założenia i postulaty Deklaracji Schumana - strona 1

Fragment notatki:

Scharakteryzuj główne założenia i postulaty Deklaracji Schumana. Jakie było znaczenie tej inicjatywy dla procesu integracji europejskiej? Deklaracja ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana z 9 maja 1950 roku, utworzona we wspó łpracy z Jeanem Monnetem, dotyczyła wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla we Francji i RFN. Rz ąd francuski zaproponował umieszczenie całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali pod zarządem wspólnej Wysokiej Władzy. Propozycja połączenia produkcji, wynikała nie tyle z przesłanek ekonomicznych co z dążenia do zapobieżenia kolejnej wojnie francusko - niemieckiej. Ścisłe ekonomiczne zintegrowanie ważnych z punktu widzenia produkcji zbrojeniowej gospodarek węgla i stali obu krajów, zdawało się tworzyć tamę perspektywie ewentualnego konfliktu, a zarazem pozwalało kształtować warunki dla współpracy politycznej, realizowanej właśnie na solidnej podstawie gospodarczej. Wybuch nowej wojny stał się niemożliwy z przyczyn ekonomicznych. Plan dopuszczał przyłączenie się do projektu innych państw. Zadaniem Wysokiej W ładzy miało być zapewnienie modernizacji produkcji i poprawy jej jakości; dostarczenie węgla i stali na rynek francuski i niemiecki oraz państw przystępujących do nich na identycznych warunkach; rozwój wspólnego eksportu na inne kraje; wyrównanie postępu warunków życia robotników tych gałęzi produkcji. Schuman zak ładał, iż plan przyczyni się do szerszej współpracy oraz poczucia wspólnoty krajów przez długi czas podzielonych krwawymi konfliktami. Ponadto wskazywał, iż „propozycja stanie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowania pokoju”. W oparciu o Deklaracj ę zwołano w Paryżu konferencję międzyrządową w celu podjęcia negocjacji dotyczących nowych form współpracy międzynarodowej, a 18 kwietnia 1951 r. podpisano w Paryżu Traktat ustanawiający EWWiS (Traktat EWWiS). Zdaniem Schumana, Francja poprzez og łoszenie Deklaracji dokonała pierwszego decydującego aktu konstrukcji europejskiej i włączyła do niego Niemcy. Ta zmiana umożliwiła wspólne działania, dotąd niemożliwe. Dodatkowo, Schuman głosił, iż „zrodzi się z tego Europa mocno zjednoczona. Europa w której poziom życia podniesie się dzięki zgrupowaniu produkcji i rozszerzeniu rynków, które spowodują spadek cen”.  Znaczenie Deklaracji Schumana dla pó źniejszej integracji europejskiej jest niezwykle duże. Tekst ten stał się fundamentem dla całego ponadnarodowego procesu integracji europejskiej i uważany jest za jego prawdziwy początek. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz