Główne zadania Rady UE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne zadania Rady UE-opracowanie - strona 1 Główne zadania Rady UE-opracowanie - strona 2 Główne zadania Rady UE-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Główne zadania RUE:
- akty - zaproponowane przez KE uchwala zazwyczaj w drodze współdecyzji z PE
- pol gosp - ogólna wizja europejskiej gospodarki kreowana przez ministrów gospodarki i finansow
- umowy UE - w imieniu UE, RUE podpisuje wszelkie umowy wchodzące w zakres kompetencji ministerstw tj środowisko, handel, transport, nauka z innymi krajami i org miedzy
- budżet - znów wraz z PE podejmuje ostateczne decyzje
- pol zagr - Rada jest glównym forum tej współpracy ponieważ to tu spotykają się osoby odpowiedzialne za konkretne kwestie reprezentujące państwa a także WP ds WPZiB i wdraża wytyczne RE
- sądy i policja - w ramach mozliwości próba ujednolicania prawa, ochrona granic zewnętrznych unii
Skład:
- odpowiedni ministrowie - jeśli mowa jest o rolnictwie to na posiedzenie Rady ds Polnictwa i Rybołóstwa przychodzi odpowiedni minister
- Rada Ogólna - dotycząca SZ bo przewodniczy wtedy WP ds WPZiB
- Rada Branżowa - Od kiedy w dniu 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie traktat z Lizbony, formacji Rady jest dziesięć, - ministrowie danego resortu a przewodniczy Prezydencja, czyli obecnie ponieważ Polska ma prezydencje to Sawicki
- TRIO
Skład cd:
- ministerialny - przedstawiciele państw członkowskich szczebla ministerialnego upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu swojego rządu - rady europejskiej - ścisła współpraca, wspólne tematy, korzystanie z SG, COREPER-u i wreszcie swego rodzaju zwyczaj : Sttutgard 1983 Uroczysta Deklaracja o Unii Europejskiej „Jeśli Rada zajmuje się sprawami leżącymi w kompetencji Wspólnot wtedy działa jako Rada Ministrów WE”.
- prezydencji - nie jest sformalizowanym poziomem organizacji, ale formą reprezentacji wpisaną w całość działań RUE. Prezydencja przewodniczy także Komitetom i spotkaniom COREPERU przed posiedzeniem Rady
Zadania Prezydencji :
- przygotowanie i opracowanie kalendarza spotkań RUE
- zapewnienie sprawności i ciągłości jej prac
- sprawowanie pieczy nad przebiegiem dyskusji
- poszukiwanie kompromisu - sekretariatu - Kieruje nim Sekretarz Generalny (Javier Solana) a wspomaga Zastępca. Sekretariat ma odciążać Radę, głównie w kwestiach technicznych, administracyjnych


(…)

… uprzednio przez Radę Unii Europejskiej.
- Koordynacyjne - działanie jako forum konsultacji, wymiany informacji i koordynacji działań państw, odpowiadanie na pytania członków PE i przyjmowanie ich rekomendacji. - Nominacyjne - mianuje członków KE, TS, Sądu I Inst, Kom Reg czy Kom Ek-Społ.
- Do zawierania umów - przy współpracy z KE i PE dot akcesji nowych państw, stowarzyszania państw trzecich i wszelkiej współpracy z nimi.
*** RUE vs TL
- ranga - zmniejsza się ponieważ obowiązki ministra SZ przejmuje WP ds WPZiB i pojawia się Przewodniczący Rady Europejskiej
- trio - państwo sprawujące prezydencje musi całe czas ściśle współpracować z pozostałą dwójką. Ograniczona jest dowolność działań
- umocnienie parlamentów - muszą otrzymywać projekty aktów prawodawczych, posiadają częściową kontrolę Europolu, Eurojustu…
… (Javier Solana) a wspomaga Zastępca. Sekretariat ma odciążać Radę, głównie w kwestiach technicznych, administracyjnych
- Komitet Stałych Przedstawicieli - grupy specjalistycznie podejmujące określone zagadnienia. II to ambasadorowie państw i akredytowani przy UE a I to ich zastępcy.
Siedziba:
*** w Brukseli, nosi imię Justus'a Lipsius'a - flamandzki filozof, historyk, szesnastowieczny humanista…
… większość kwalifikowaną stanowią co najmniej 62% ogółu ludności Unii; jeśli nie, uchwała nie zostanie podjęta.
- Dalsze zmiany w sposobie głosowania większością kwalifikowaną przewiduje traktat lizboński. 1 listopada 2014 roku zniesiony będzie system głosów ważonych, a zastąpi go system podwójnej większości czyli 72% państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65% ludności Unii
- jednom - świadczy…
… dokumentów RE RUE i w samym rejestrze, informacje jak złożyć wniosek o dostęp do dokumentów i ogólne zasady korzystania z nich
- traktat lizboński - jakieś dokumenty
- kontakt - konkretne numery tel i mail do odpowiednich sekcji ( dla prasy, sekcja wizyt dla chcących zorganizować wycieczki, biuro szkoleń, jeśli chcecie odbyć tam staż itd).
Co więcej zbiór publikacji (książek i dokumentów) zarówno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz