Globalizacja-materiały do dyskusji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Globalizacja-materiały do dyskusji - strona 1  Globalizacja-materiały do dyskusji - strona 2  Globalizacja-materiały do dyskusji - strona 3

Fragment notatki:

Oto kilka informacji, które mogą być przydatne w trakcie dyskusji: MATERIAŁY POMOCNICZE • tekst „ W globalnej sieci”, • dane statystyczne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce, • studium przypadku „Bez nas nie pojadą”, • papierowe kapelusze, po 2 sztuki w kolorach: żółty, czerwony, niebieski, czarny, zielony, biały. WSTĘP MERYTORYCZNY Rozwijający się handel międzynarodowy jest przyczyną globalizacji - procesu łączenia się gospodarek poszczególnych krajów w światowy organizm gospodarczy. Gospodarki krajowe stają się coraz silniej powiązane i wzajemnie uzależnione od siebie, działają na podobnych zasadach, dzięki czemu przepływ dóbr, kapitału, informacji, technologii jest coraz łatwiejszy. Przedsiębiorstwa narodowe rozwijają się w międzynarodowe koncerny, posiadające oddziały w różnych krajach. Proces globalizacji gospodarki ma swoich zwolenników i przeciwników. Prof. Jan Winiecki, kierownik Katedry Międzynarodowego Handlu i Finansów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie mówi, że „Globalizacja nie jest niczym nowym, lecz logiczną konsekwencją liberalnego kapitalizmu, ponieważ jego zdolności tworzenia bogactwa są w tych warunkach jeszcze większe. Globalizacja zwiększa też zakres wolności mas”. Odmiennego zdania jest Peter Kenen z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej w Waszyngtonie - „Wskutek globalizacji możemy być podzieleni na zdrowe, stabilne państwa i morze upadających krajów. To może być nowa zimna, wojna.” źródło NBPortal Jeden z ostatnich raportów Banku Œwiatowego „Globalizacja, wzrost i bieda” ukazuje wiele faktów zwišzanych z globalizacjš. Autorzy dokumentu wskazujš, że w ostatnich 130 latach można wyróżnić 3 fale globalizacji, czyli otwierania się na przepływ ludzi, towarów, kapitału i informacji. I fala, czyli megamigracja miała miejsce w latach 1870 – 1914. Rozwój transportu i redukcja ceł doprowadziły do podwojenia udziału eksportu w œwiatowym dochodzie. Trzykrotnie wzrósł udział zagranicznego kapitału w relacji do dochodu ówczesnych rozwijajšcych się krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. 60 mln. osób wyemigrowało z Europy, głównie do Ameryki Północnej i innych częœci Nowego Œwiata. Podobna grupa opuœciła Chiny i Indie, kierujšc się do mniej zaludnionych krajów, takich jak Sri Lanka, Wietnam, Birma i Filipiny. W okresie międzywojennym nastšpił regres globalizacji, zatriumfował protekcjonizm.

(…)

… w London School of Economics (Ÿródło: Gazeta Wyborcza 22.08.2002). „Mówišc o gospodarce œwiatowej i zmniejszaniu różnic pomiędzy krajami biednymi i bogatymi, powinniœmy zwrócić uwagę na Indie i Chiny. Moim zdaniem to właœnie te dwa kraje w dużej mierze zdecydujš o tym, jak będzie wyglšdał globalny wzrost gospodarczy. Chiny sš najludniejszš i bardzo dynamicznie rozwijajšcš się gospodarkš. Indie wkrótce…
…œle przetwórczym, a w czołówce zagranicznych inwestorów pojawiły się firmy amerykańskie. Wtedy to właœnie Ford i General Motors ustanowiły swoje filie w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Większoœć amerykańskich inwestycji nadal jednak trafiała do krajów rozwijajšcych się i przemysłu surowcowego. Wielki kryzys lat 30. i zwišzane z nim cofnięcie liberalizmu w gospodarce œwiata, a następnie II wojna…
… od kilkunastu lat dokonuje się najgłębsza w historii integracji gospodarki œwiatowej. Około jednej trzeciej œwiatowego handlu to przepływy w ramach międzynarodowych korporacji. Na przedsiębiorstwa te przypada też większoœć na badania i prace rozwojowe. Ÿródło: za Wprost 15.02.1998; Gazeta Wyborcza 24.09.1997; Gazeta Wyborcza 4-5.04 1998; Wprost l3.04.1997. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 Dane statystyczne Najwięksi…
… 2000 10, 60 7, 14 2003 6,42
Ÿródło: PAIZ za Gazeta Wyborcza 25 – 26.05.2002r. Stan BIZ w Polsce Chcesz wiedzieć więcej na temat BIZ w Polsce - wyślij MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5 Studium przypadku „Bez nas nie pojadą" Polska jest uznanym w œwiecie producentem częœci samochodowych. Polska Izba Motoryzacyjna doliczyła się aż 52 producentów markowych akcesoriów i podzespołów samochodowych. Zatrudniajš one ok…
… było to nie do pomyœlenia, ale Polacy okazali się œwietnymi fachowcami. Na przykład montowane najpierw na Żeraniu, a potem w Gliwicach ople miały lepsze oceny w centrali General Motors niż „oryginalne” pojazdy wyprodukowane w Niemczech. Niestety do tego, by zmontować własne auto, nie wystarczš zdolni inżynierowie oraz technologiczny potencjał. Musi się jeszcze znaleŸć koncern samochodowy, który wyłoży pienišdze…
… na mieszkańca w Hongkongu był 25 razy wyższy. Kapelusz czarny – pesymizm Kolor czarny kojarzy się z krytykš, przerysowaniem sytuacji zagrożenia, niepowodzenia. Ludzie czarni uwielbiajš krytykować, wskazywać zagrożenia, niedocišgnięcia, widzš wszystko w czarnych kolorach. Przygotowujšc się do dyskusji zapoznajcie się z argumentami antyglobalistów. Globalizacja zwiększa przepaœć między bogatš i biednš częœciš œwiata. Kraje biedne sš wykorzystywane przez korporacje międzynarodowe inwestujšce u nich, nigdy krajom biednym nie uda się dołšczyć do tych, którzy na globalizacji zyskajš. Kraje bogate wbrew deklaracjom nie otwierajš swoich rynków dla towarów z państw słabo rozwiniętych np. dla tekstyliów czy towarów rolnych, aby umożliwić im rozwój. Zawsze, kiedy dochodzi do wyboru między interesem ubogich rolników…
… badaczy. Zielony oznacza twórczoœć, nowe pomysły. W trakcie dyskusji zwróćcie uwagę na to, jak pomóc biednym krajom Trzeciego Œwiata – czy poprzez zwalczanie liberalizmu, czy raczej walczšc z protekcjonizmem w krajach bogatych, który jest wymierzony w import z krajów biednych,. Dotyczy to zwłaszcza przywozu tekstyliów i produktów rolnych. Wykorzystajcie też opinie prof. Stanisława Gomułki, wykładowcy…
…. 86 tys. osób (2001r). Ten rynek cišgle się rozwija, w przeciwieństwie do producentów gotowych aut, by wspomnieć tylko o kłopotach polskich fabryk Daewoo i Fiata. Polskim robotnikom zaufało wiele samochodowych koncernów. Wœród nich jest Toyota, która zainwestuje w 2003r. w rozbudowę kieleckiej fabryki łożysk i œwiec zapłonowych. Z Kielc będš pochodziły wszystkie łożyska montowane w europejskich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz