GIS - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GIS - charakterystyka - strona 1 GIS - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:


Co to jest GIS - jak poszerza możliwości badawcze współczesnych geografów?- Co to jest GIS?   - GIS czyli "Geographical Information System" to bardzo szerokie pojęcie, które na język polski można przetłumaczyć jako "System Informacji Geograficznej". Pomimo tego, że jest to tłumaczenie najwierniejsze, nie zawsze odzwierciedla ono rzeczywistą funkcję spełnianą przez system. Większość definicji określa GIS jako system informatyczny, na który składają się różne metody postępowania z danymi przestrzennymi, do realizacji których niezbędny jest sprzęt i oprogramowanie, ale również ludzie potrafiący go obsługiwać...Z biegiem czasu zmieniają się możliwości techniczne, a wraz z nimi zmieniają się cechy systemów GIS. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, GIS to system, który służy do zarządzania, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, danymi o otaczającej nas przestrzeni. Pojęcie zarządzania jest tutaj rozumiane zarówno jako zespół czynności służących wprowadzaniu danych do systemu, jak i analizy tych danych oraz wyprowadzanie danych w postaci przetworzonej do formy zależnej od celu jaki chcemy osiągnąć.Zazwyczaj z informatycznego punktu widzenia jest to baza danych przestrzennych, wyposażona w procedury pozwalające na prezentację tych danych w odpowiednim kontekście, w postaci zarówno graficznej (obraz), jak i tabelarycznej (atrybuty poszczególnych elementów obrazu będących odpowiednikami obiektów rzeczywistych).Ponieważ prawie każdy element otaczającej nas rzeczywistości jest w jakiś sposób zlokalizowany przestrzennie, stworzenie modelu otaczającego nas świata, który umożliwiałby dostęp do wszystkich możliwych informacji, jest praktycznie niemożliwe bez wspomagania informatycznego. Aspiracje do tworzenia tak zwanego  społeczeństwa informacyjnego  powodują, że jesteśmy zalewani napływającymi z różnych stron informacjami, które nawet jeśli ograniczymy tylko do tych które nas interesują, w dalszym ciągu trudno nad nimi zapanować, gdyż coraz szybciej zmieniają się w czasie. Zorganizowanie systemu zarządzania tymi informacjami w postaci komputerowej, pozwala uniknąć powstania chaosu informacyjnego. Zapanowanie nad informacjami o charakterze przestrzennym, umożliwiają Systemy Informacji Przestrzennej (Geograficznej) - GIS, ), za pomocą których możemy integrować dane różnego typu, posiadając dostęp do nich za pomocą jednej z najbardziej intuicyjnych metod - poruszając się po cyfrowym modelu otaczającego nas świata w postaci graficznej Problematyka badawcza geografów na Uniwersytecie Gdańskim.- Meteorologia i Klimatologi-TEMATYKA BADAWCZA: Działalność naukowa katedry obejmuje szereg zagadnień dotyczących współczesnej klimatologii i meteorologii. Można je podzielić na sześć grup. Do pierwszej grupy zaliczyć można zagadnienia skali lokalnej, tj. problematykę związaną z topoklimatem Pojezierza Kaszubskiego, a w szczególności rynny Jezior Raduńskich. Do tej samej grupy zaliczyć można problematykę dotyczącą meteorologicznych uwarunkowań rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w rejonie Aglomeracji Trójmiejskiej. Nie bez znaczenia są również badania dotyczące klimatycznego bilansu wodnego rejonu Żuław Wiślanych oraz zagadnienia związane z opadami w rejonie delty Wisły. Celem badań w tej grupie jest poznanie cech klimatu lokalnego obszarów, na których uczelnia jest zlokalizowana i prowadzi kształcenie studentów oraz wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie zarządzania środowiskiem i poprawieniem bezpieczeństwa regionu (ARMAAG, rafineria ropy naftowej -

(…)

… pozostałe leptony, które nazwano neutrinami, są nieuchwytnymi cząstkami, nie mają ładunku elektrycznego, a ich masa jest bardzo mała (jeśli nie zerowa?!). Z każdym rodzajem neutrina związany jest jeden rodzaj naładowanego leptonu. Dla każdego z sześciu leptonów istnieje jeszcze antylepton, posiadający tę samą masę, lecz przeciwny ładunek.Jakie pytania pozostają bez odpowiedzi?Model standardowy udziela…
… lat, a także w wielu późniejszych eksperymantach, idea kwarków została potwierdzona. Jest ona obecnie częścią Modelu standardowego fundamentalnych cząstek i oddziaływań. Nowe odkrycia pokazały, że jest sześć rodzajów kwarków (nadano im dość "ciekawe" nazwy: górny, dolny, dziwny, powabny, piękny oraz prawdziwy - w kolejności rosnącej masy). Jest też sześć rodzajów cząstek - w tym elektron - zwanych leptonami. Model standardowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz