Giełda papierów wartościowych jako rynek wtórny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda papierów wartościowych jako rynek wtórny - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na tematy takie, jak: giełda papierów wartościowych, rynek pierwotny i wtórny, rynek kapitałowy, wybrane papiery wartościowe, obrót papierami wartościowymi, ryzyko akcji i obligacji, inwestorzy długoterminowi, organizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
JAKO RYNEK WTÓRNY
SPIS TREŚCI
Wstęp......................................................................................... 3
Rozdział I
Giełda, struktura rynku................................................................ 5
1. Giełda papierów wartościowych....................................... ........ 5
2. Rynek pierwotny i wtórny........................................................ 12
Rozdział II
Podstawowe zagadnienia z zakresu rynku kapitałowego................. 19
1. Rynek kapitałowy.................................................................... 19
2. Wybrane papiery wartościowe. Akcje, obligacje, kontrakty terminowe................................................................ 24
3. Publiczny obrót papierami wartościowymi................................ 36
4. Informacje zawarte w prasowych tabelach giełdowych, oraz wskaźniki rynku kapitałowego.......................................... 40
Rozdział III
Inwestowanie na rynku kapitałowym............................................. 46
1. Ryzyko inwestowania na giełdzie............................................. 46
1.1. Ryzyko akcji, obligacji, kontraktów terminowych............... 50
1.2. Inwestorzy długoterminowi i spekulanci giełdowi............... 56
2. Organizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie........................................................................... 60
2.1. Struktura organizacyjna - członkowie giełdy....................... 60
2.2. Promocja i edukacja.......................................................... 62
2.3. Współpraca Międzynarodowa............................................. 64
Zakończenie................................................................................ 66
Pojęcia użyte w pracy.................................................................. 68
Bibliografia................................................................................. 71
WSTĘP
W polskim systemie ekonomicznym początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł poważne zmiany. Niektóre z wprowadzonych elementów gospodarki rynkowej miało konsekwencje w wielu dziedzinach gospodarki. W związku z tym rozwinął się bardziej rynek kapitałowy, na którym zorganizowano obrót papierami wartościowymi, przede wszystkim akcjami prywatyzowanych przedsiębiorstw. W 1991 roku powstała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Giełda jest to miejsce, w którym handluje się papierami wartościowymi, takimi jak akcje i obligacje. To miejsce, w którym następuje koncentracja popytu i podaży, gdzie ustala się cenę towaru. Inaczej mówiąc jest to inwestowanie w papiery wartościowe. Różni się ono od lokowania na terminowych rachunkach bankowych. Podstawowa różnica wynika z dość dużego ryzyka występującego przy inwestowaniu

(…)

…, w których skład wchodzą:
- wskaźniki rentowności,
- wskaźniki kapitału własnego.
Do wskaźników rentowności zaliczamy:
- rentowność sprzedaży netto,
- rentowność kapitału własnego.
Rentowność sprzedaży netto.
(zysk netto / przychody ze sprzedaży ) x 100%
Wskaźnik ten określa ile zysku wypracowuje spółka z jednej złotówki przychodów ze sprzedaży. Wartość tego wskaźnika należy porównywać z innymi przedsiębiorstwami…
… zobowiązania zabezpieczone zapisem na hipotece (grunty, budynki, przedsiębiorstwa itp.),
rynek skryptów dłużnych, długoterminowych pożyczek międzybankowych. 9)
Rynek kapitałowy, w tym rynek papierów wartościowych, w większości krajów rozwiniętych dzieli się na publiczny i niepubliczny, kryterium tego podziału stanowi najczęściej rodzaj nadzoru nad rynkiem, jego zakres i charakter.
Na rynku kapitałowym…
… skarbowego. Agentem emisji organizującym i rozliczającym sprzedaż bonów jest Narodowy Bank Polski. 15
KONTRAKTY TERMINOWE
Kontrakt terminowy jest umową, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym.
Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym mogą być akcje, waluty, indeksy giełdowe a właściwie dowolne wartości ekonomiczne, które można wyliczyć w sposób nie budzący wątpliwości.
Zawarcie transakcji terminowej oznacza zatem przyjęcie obowiązku wykonania w określonym terminie zobowiązań z niej wynikającej. W transakcji określa się: instrument bazowy, liczbę jednostek instrumentu bazowego, cenę po której wykonana zostanie w przyszłości transakcja, a także termin…
… papierów wartościowych,
- data emisji,
- wartość nominalna papieru wartościowego.
Osoba, która widnieje na świadectwie depozytowym uprawiona jest do wykonywania wszelkich praw oznaczonych w treści świadectwa, np. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Publiczny obrót papierami wartościowymi możemy podzielić na:
pierwotny
wtórny
Publicznym obrotem pierwotnym jest nabywanie lub proponowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz