Geomorfologia- istota i zakres, dyskurs o formach Ziemi.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia- istota i zakres, dyskurs o formach Ziemi. - strona 1 Geomorfologia- istota i zakres, dyskurs o formach Ziemi. - strona 2

Fragment notatki:


GEOMORFOLOGIA - istota i zakres, dyskurs o formach Ziemi.
GEOMORFOLOGIA Nauka o formach powierzchni Ziemi i procesach tworzących te formy.
Poznanie charakteru, pochodzenia i wieku form, poznanie przebiegu i natężenia procesów rzeźbotwórczych oraz praw rozwoju rzeźby umożliwia jej racjonalne wykorzystanie przez człowieka.
Podejścia badawcze w geomorfologii: (morfos -gr. forma)
morfografia - opis formy powierzchni Ziemi, kształtu, budowy, elementy opisu;
morfogeneza - powstanie danej formy, w jaki sposób i dlaczego;
morfometria - pomiar formy, uszczegółowienie wiedzy o obiekcie, dane liczbowe uzyskane bezpośrednio lub z mapy lub z Numerycznych Modeli Terenu;
morfochronologia - próba określenia wieku danej formy;
OPISAĆ, ZMIERZYĆ, WYJAŚNIĆ, OCENIĆ WIEK GEOMORFOLOGIA I JEJ ZWIĄZKI Z INNYMI NAUKAMII: geografia fizyczna
geologia - substrat skalny, kształt form z właściwościami mechanicznymi i chemicznymi skał podłoża
meteorologia i klimatologia
hydrologia
glacjologia
geofizyka
gleboznawstwo nauki biologiczne
historia - przekształcenie Ziemi przez człowieka. Bezpośrednie i pośrednie. Zmiany charakteru i tępa zmian. Człowiek zmienia charakter danego terenu. Od kiedy i w jaki sposób człowiek gospodarował. Osadzenie w historycznym kontekście.
KLASYFIKACJA RZEŹBY TERENU KRYTERIUM
PRZYKŁADY
Hipsometryczne
Niziny - wyżyny - góry niskie - góry wysokie
Fizjograficzne
Równina - obszar pagórkowaty - pogórze - płaskowyż - góry
Genetyczne
Rzeźba akumulacyjna - rzeźba denudacyjna
Rzeźba polodowcowa - rzeźba fluwialna - rzeźba eoliczna - rzeźba wulkaniczna
Litologiczne
Rzeźba granitowa - rzeźba krasowa
Tektoniczne
Tarcza - platforma - góry zrębowe - góry fałdowe - zapadlisko
Domeny działania procesów
Procesy wietrzeniowe - procesy stokowe - procesy niwalne - procesy glacjalne
Wiek i dynamika rzeźby
Rzeźba ekshumowana - rzeźba przetrwana - rzeźba holoceńska
FORMY RZEŹBY RÓŻNEGO RZĘDU: I Kotlina śródgórska
II granitowe pagórki
III granitowe skałki
I Masyw górski
II Płaska powierzchnia szczytowa
II Strome stoki
III Kotły polodowcowe
PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA: formy rzeźby:
wielkość
relacje przestrzenne
geneza
wiek


(…)

…. kociołek zwietrzelinowy
grawitacyjne procesy skokowe (= ruchy klasowe) - zdarzenia katastrofalne i wieloskalowe
rzeźbotwórcza działalność wody na stoku
geomorfologia fluwialna
rzeźba strukturalna (= wpływ litologii i ułożenia skał)
rzeźba krasowa (= w skałach łatwo rozpuszczalnych: wapienie, gipsy, sole)
geomorfologia glacjalna - zlodowacenia górskie; - zlodowacenie kontynentalne
rzeźbotwórcze znaczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz