Geometria i grafika inżynierska

note /search

Ćwiczenia - geometria i grafika inżynierska - Płaszczyzna

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1862

ĆWICZENIE KLAUZUROWE Odwzorowanie płaszczyzny prostopadłej do rzutni poziomej lub pionowej (π1 lub π2). Kład płaszczyzny. Przykłady zadań: I. Dane są rzuty odcinka AB. 1. Wyznaczyć rzuty kwadratu ABCD, którego płaszczyzna jest prostopadła do rzutni poziomej. 2. Wyznaczyć rzuty

Ćwiczenia - Elementy przynależne

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2513

ĆWICZENIE KLAUZUROWE NR 3 Elementy przynależne 1. Dane są rzuty zadaszenia składającego się z dwóch równoległoboków o wspólnej krawędzi AB. Wyznaczyć rzut pionowy otworu wykonanego w zadaszeniu. Ustalić widoczność krawędzi dachu i otworu u...

Ćwiczenia klauzurowe - Elementy wspólne

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

ĆWICZENIE KLAUZUROWE NR 4 Elementy wspólne 1. Wyznaczyć linię przenikania rynny, w postaci dwóch płaszczyzn ograniczonych prostymi a, b i c (prosta a jest częścią wspólną obu płaszczyzn), z płaszczyzną równoległoboku ABCD. 2. Dane są płaszczyzny naroża budowli określone prostymi a, b i c oraz ...

Elementy prostopadłe - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

ĆWICZENIE KLAUZUROWE NR 5 Elementy prostopadłe 1. Dane są rzuty punktu P oraz płaszczyzny trójkąta ABC. Wyznaczyć rzuty punktu Q, tak aby powstały odcinek PQ był symetryczny względem danej płaszczyzny ABC. 2. Dane są rzuty odcinka AB należąc...

Wykład - Transformacja układu odniesienia

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

ĆWICZENIE KLAUZUROWE NR 6 Transformacja układu odniesienia 1. Dane są rzuty trójkąta ABC, którego bok AC jest równoległy do rzutni poziomej. Wyznaczyć rzuty graniastosłupa prostego, którego podstawą jest dany trójkąt. Długość krawędzi bocznych jest równa długości odcinka AC. 2. Dane są rzuty p...

Ćwiczenia - geometria i grafika inżynierska - rzut

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

ĆWICZENIE KLAUZUROWE NR 11 1. Dany jest rzut prostej a oraz punktu K, należącego do tej prostej. Wyznacz rzut odcinka KL należącego do prostej a o długości 6 cm. 2. Dany jest rzut punktu T oraz prostej a o nachyleniu 2/3. Wyznacz rzut prostej b, równoległej do prostej a przechodzącej przez punk...

Praca semestralna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

Rsi PRACA SEMESTRALNA 2 arkusze formatu A3 TREŚĆ ZADANIA Na przyjętym indywidualnie planie warstwicowym terenu, zaprojektować poziomy plac o powierzchni 800 – 1200 m2 z drogą dojazdową w spadku. Dane: • Nachylenie drogi 10% • nachylenie wykopów 1/1 lub 2/3 • nachylenie nasypów 2/3 lub 1...

Rzut cechowany - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Temat: Rzut cechowany 1. Odwzorowanie punktu A 1j lub 1 j = 10 mm 4 cm π B'(-3,5) B A'(4,0) B'(-3,5) A'(4,0) 2. Odwzorowanie prostej 2.1. Prosta w położeniu ogólnym 1j a' A'(5,3) 1, 3 4 m 3 a m a 2 1 0 B'(-0,5) Nachylenie prostej a 3 j 2 j 1 ϕ 0 j j j j j ...

Wykład - Rzutowanie

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

Temat: Rzutowanie 1. Rzut równoległy k⊥π π– rzutnia k – kierunek rzutowania A' – rzut równoległy punktu A k ~ 1.1. Rzut prostokątny ~ A' – rzut prostokątny punktu A k ...

Wykład - Metoda rzutów Monge’a

 • Politechnika Śląska
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Temat: Metoda rzutów Monge’a Elementy przynależne D: α(ABC) 2. a∈α a∩AB=1 a''∩A''B''=1'' a∩AC=2 a''∩A''C''=2'' 1'∈A'B' 2'∈A'C' a'=1'2' B'' a'' 1'' A'' 2'' C'' π1"=π2' 2' A' C' 1' a' B' D: A''B''C''D'' A'B'C' Konstrukcja