Geografia polityczna skrypcik.odt

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia polityczna skrypcik.odt - strona 1

Fragment notatki:

Michał
Ryszkowski
Skrypt
Tematy z literatury obowiązkowej
Bez Referatów!!!
GEOGRAFIA POLITYCZNA
I - Omówienie Problematyki zajęć
1. Zajęcia
a) Prowadzący - Dr. Marek Tabor (Bardzo bardzo niepolecam wyboru grupy z tym
prowadzącym; ocenia subiektywnie, i przypadkowo, potrafi oblac za jedno bledne zdanie, nie
podaje kryteriow oceniania, ocenia tak jak mu sie to podoba, skierowany raczej nie po to zeby
nauczyc czegos studentow ale zeby jak najwieksza ilosc z nich oblac, połowa zajęć odwołanych,
zajęcia wyglądały tak Ŝe studenci wygłaszali tylko swoje referaty, dr Tabor praktycznie się nie
odzywał przez całe zajęcia (raz udało mu się przysnąć na jednym z referatów koleŜanki) - efekt to
tylko 3 osoby które zdały w pierwszym terminie, więc drodzy studenci jezeli macie wybor... To
zapisujcie sie do kazdego byle nie do niego na cwiczenia!!)
b) 1 dopuszczalna nieobecność
II - Geografia Polityczna
1. Geografia
a) Geografia: Termin ten wywodzi się od StaroŜytnych Greków, od XIX w. stała się
dyscypliną naukową. Dzieli się na 3 duŜe działy: Geografię Fizyczną (środowisko) Geografię
społeczno-ekonomiczną (Działalność człowieka) i Geografię regionalną (Szczegółowy opis
środowiska geograficznego w danym regionie). Działy tej nauki dzielą się następnie na wiele wiele
więcej mniejszych działów.
b) Geografia Polityczna znajduje się w dziale Geografi społeczno-ekonomicznej. Jej
ojcem był FRIEDRICH RATZEL, który głosił Ŝe: "zjawiska społeczne są warunkowane
geograficznie" był przedstawicielem niemieckiej szkoły geopolityki.
Zajmuje się ona:
- Wzajemnym oddziaływaniem procesów politycznych i przestrzeni geograficznej
- Badaniem zjawisk i systemów politycznych w przestrzeni.
przedmiot badań:
- Obszar mający pewną organizację i posiadający granice (przedewszystkim panstwo + jego
terytorium)
- struktura i funkcja regionów politycznych
- oprócz państw, inne jednostki geopolityczne, struktury ponadpaństwowe, narodowe...
załoŜenia:
- Człowiek jest częścią przyrody i nie moŜe istnieć poza nią, podlega jej wpływom i sam ją
przeobraŜa zgodnie z jej prawami, których zmienić nie moŜe.
wpływy na Geografię polityczną:
- Ma właśnie przedewszystkim przyroda i środowisko geograficzne. (np połoŜenie WB i jej polityka
izolacjonizmu)
c) Geopolityka: Termin utworzony i po raz pierwszy uŜyty przez RUDOLFA KJELLENA
w swoim artykule poświeceonym temu tematowi w Szkokholmiskim czasopiśmie. Nauka ta
powstała w XIX w. i rozwijała się wraz z rozwojem Geografii politycznej.
Definicja LESZEK MOCZULSKI:
"Geopolityka zajmuję się zmiennymi układami sił na niezmiennej przestrzeni"
WyróŜniamy 3 głowne szkoły geopolityki: szkołe anglosaską, amerykańską, i niemiecką.
Geopolitycy niemieccy uwaŜali geopolitykę za praktyczne zastosowanie Geografii politycznej.
Geogopolitka rozpatruje zagadnienie przestrzeni z punktu widzenia państwa.
przedstawiciele i załoŜenia:
- FRIEDRICH RATZEL - Porównywał on, odnosząc się do teorii ewolucji darwina, państwo do
biologicznego organizmu - Obszar i połoŜenie państwa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz