Geodezja - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - pytania  - strona 1 Geodezja - pytania  - strona 2 Geodezja - pytania  - strona 3

Fragment notatki:

1.Omówić układ horyzontalny 2.Omówić układ godzinny oraz trójkąt paralaktyczny 3.Podać wzór na azymut astronomiczny ciała niebieskiego znajdującego się w horyzoncie, gdy znane są deklinacja tego ciała oraz szerokość obserwacji 4.Omówic pojęcia: czas średni słoneczny, czas prawdziwy słoneczny, równanie czasu, doba prawdziwa słoneczna, doba gwiazdowa 5.Omówić układ równikowy(równonocny) oraz podać wzór na czas gwiazdowy miejscowy teta 6. zamiennie jaka jest wartość czasu miejscowego gwiazdowego w momencie kulminacji górnej (dolnej) gwiazdy o rektascensji alfa 7.Omówić pojęcie paralaksy rocznej; w jakich jednostkach wyrażamy odległości do gwiazd. 8.Na czym polegała reforma kalendarza juliańskiego dokonana przez papieża Grzegorza XIII (1584 r.) 9.Podać parametry określające kształt i rozmiary elipsoidy odniesienia. Podać związki między tymi parametrami. 10. Omówić układ współrzędnych azymutalnych na kuli 11.Omówić pojęcie współrzędne geodezyjne oraz podać związki między współrzędnymi geodezyjnymi, a kartezjańskimi. 12.Omówić pojęcie trójkąt geodezyjny, nadmiar sferyczny. 13.Omówić pojęcie promień krzywizny na elipsoidzie odniesienia (promień krzywizny przekroju południkowego, poprzecznego, średni, wzór Eulera) 14.Podać równania różniczkowe (różnicowe) linii geodezyjnej. 15.Omówić proste i odwrotne zadanie geodezyjne. 16.Omówić wzór na potencjał siły ciężkości. 17.Podać równanie Clairauta oraz jego zastosowanie w geodezji. 18.Omówić pojęcie elipsoidy poziomowej. 19.Podać podstawowe równanie geodezji fizycznej w ujęciu sferycznym oraz jego rozwiązanie w postaci wzoru Stokesa. 20.Omówić pojęcie : odchylenie linii pionu oraz podać metodę wyznaczania składowych odchylenia linii pionu na podstawie pomiarów niwelacyjnych i GPS. 21.Omówić system wysokości normalnych Mołodeńskiego 22.Wyrazić treść 3 praw Keplera w odniesieniu do teorii ruchu SSZ (Sztucznego Satelity Ziemi). 23.Omówić elementy orbity keplerowskiej SSZ. 24.Omówić moduł satelitarny systemu nawigacyjnego GPS i GLONASS 25.Omówić system ASG/EUPOS 26. Podać znaczenia akronimów (tj.skrótów):CTRS,CIO,DGPS,EPN,EUREF,ETRF89,GLONASS,IGS,IERS,ITRF,LLR,SLR,VLBI,GNSS
1)   Z jakich satelit korzysta system długich baz VLBI (GPS, geostacjonarnych, ucoś tam
2)   Gradient (0,3)
3)   Szerokość geodezyjna jest (mniejsza, większa, równa) geocentrycznej
4)   Ile trwa obieg satelity (poł doby słonecznej średniej, słonecznej prawdziwej, gwiazdowej, 12 h  58min)
5)   Azymut po wschodniej stronie przy przejściu przez I wertykał ( 270, 0, 90 ) 6)   III prawo keplera mówi o ....
7)   Doba gwiazdowa jest ( krótsza od doby słonecznej o 4 min )
8)   Trójkąt geodezyjny jest na ( elipsoidzie obrotowej , sferze,...)
9)   Co to jest ulongacja


(…)

…)      Jednoznacznie elipsę określa (a,b, e2, e'2, f)
13)     Gdzie jest kulinacja górna gdy deklinacja jest większa od fi (między zenitem a biegunem północny)
14)   Altimetria jakaś tam do wyznaczania (poziom mórz, topografia, poziom lądów...)
15)   Środek ..... coś tam satelity zależy od (azymutu, wysokości, nie zależy od miejsca obserwacji)
16)    Linia coś tam i przechodząca przez powierzchnie ekwipotencjalne
…...) 15) Środek fazy (?) satelity zależy od (azymutu, wysokości, nie zależy od miejsca obserwacji) 16) Linia normalna i przechodząca przez dwie różne powierzchnie ekwipotencjalne jest (krzywą skręconą w kierunku bieguna, krzywą skręconą w stronę równika, linią prostą, krzywą śrubową) 17) Co to jest równanie czasu w astronomii (różnica czasu średniego słonecznego i prawdziwego, gwiazdowego prawdziwego i średniego, słonecznego i gwiazdowego...)
do pomiaru bardzo długich baz VLBI wykorzystuje się sygnały z: geostacjonarnych, pulsarów, kwazarów, satelitów GPS 14) przebieg geoidy na lądach, wysokości szczytów górskich, poziomu mórz, ... 16) linia przechodzaca przez 2 powierzchnie ekwipotencjalne blisko ziemi jest linią - prostą, krzywą z wypukleniem w kierunku równika, krzywą z wypukleniem w kierunku bieguna, krzywą śrubową 19) Gdzie jest największe przyspieszenie ziemskie: na rowniku, biegunie, ...
20) Ile trwa obieg satelity (poł doby słonecznej średniej, słonecznej prawdziwej, gwiazdowej, 12 h 58min)
Oto i opracowane pytania z terminu 0 i 1. Za błędy proszę ganić, i poprawiać. 1) Z jakich satelit korzysta system długich baz VLBI? - z kwazarów. 2) Gradient = ok. 0,3 mGal/m 3) Szerokośc geodezyjna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz