Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania  - strona 1 Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania  - strona 2 Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna - pytania  - strona 3

Fragment notatki:

Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna     1. Kształt i rozmiary elipsoidy obrotowej jednoznacznie określa następujący zbiór parametrów, gdzie: a - półoś duża elipsoidy, b -  półoś mała elipsoidy, e i e' odpowiednio pierwszy i drugi mimośród elipsoidy obrotowej, f - spłaszczenie elipsoidy:  1) a, b,  2) a,b, f,  3) a, e, f,  4) a,e’,b.    2. Różnica między półosią dużą a półosią małą elipsoidy aproksymującej powierzchnię Ziemi wynosi  w przybliżeniu:  1)  2.1 km,  2)  12 km,  3)  21 km,  4)  36 km.    3. Półoś duża elipsoidy ziemskiej wynosi w przybliżeniu:  1)  6278 km,  2)  6299 km,  3)  6378 km,  4)  6478 km.    4. Przez trójkąt geodezyjny rozumiemy trójkąt:  1) na sferze,  2) na płaszczyźnie Gaussa-Krugera,  3) na elipsoidzie obrotowej,  4) na sferze o średnim promieniu krzywizny elipsoidy obrotowej.    5. Bokami trójkąta geodezyjnego są:  1) linie loksodromy,  2) linie geodezyjne,  3) łuki kół wielkich,  4) cięciwy łączące poszczególne punkty na elipsoidzie obrotowej.    6. Przez nadmiar sferyczny rozumiemy :   1) wartość różnicy między polem powierzchni trójkąta sferycznego a odpowiadającym mu polem trójkąta płaskiego,      2) wartość różnicy między sumą boków trójkąta sferycznego a odpowiadającą mu sumą boków trójkąta płaskiego,     3) wartość różnicy między sumą kątów trójkąta sferycznego a odpowiadającą mu sumą kątów trójkąta płaskiego,     4) wartość różnicy między sumą kątów trójkąta sferycznego a odpowiadającą mu sumą boków trójkąta płaskiego.     7. We wzorach trygonometrii sferycznej długość boków w trójkątach sferycznym wyraża się:   1) miarą liniową,    2) miarą kątową     3) miarą czasową,    4) miarą sferyczną.      8. Doba gwiazdowa:   1) jest krótsza od doby słonecznej o 3’ 56”,   2) jest dłuższa od doby słonecznej o 3’ 56”,   3) jest zmienna w zależności od pory roku,   4) trwa tyle samo co doba słoneczna.     9. Które ze współrzędnych gwiazdy: t-kąt godzinny i z-odległość zenitalna, są prawdziwe dla zjawiska wschodu gwiazdy:   1) t ∈  (0h;24h) i z = 90°,   2) t ∈ (0h;12h) i z = 0°,   3) t ∈  (12h;24h) i z = 90°,   4) t ∈ (12h;24h) i z = 0°.      10. Gwiazda przechodząc przez I wertykał po stronie wschodniej ma azymut geodezyjny równy:   1)  0°,   2)  90°,   3)  180°,   4)  270°.     11. W astronomii zjawisko precesji związane jest z:   1)  niejednostajnością ruchu Ziemi wokół Słońca,   2)  okresowym chwianiem się osi obrotu Ziemi wywołanym przez Księżyc,  

(…)

…) zawsze różne.
22. Maksymalną wartość przyspieszenie siły ciężkości na poziomie morza osiąga na:
1) równiku,
2) szerokości 23.5°,
3) szerokości 45°,
4) na biegunach.
23. Dwie różne powierzchnie ekwipotencjalne w pobliżu Ziemi:
1) są do siebie równoległe,
2) zbliżają się do siebie w miarę poruszania się od bieguna do równika,
3) oddalają się do siebie w miarę poruszania się od bieguna do równika,
4) przecinają się na szerokości 23.5°.
24. Linia pionu w pobliżu powierzchni Ziemi przechodząca przez dwie różne powierzchnie ekwipotencjalne jest:
1) odcinkiem linii prostej,
2) odcinkiem krzywej wypukłością zwróconą w kierunku równika,
3) odcinkiem krzywej wypukłością zwróconą w kierunku bieguna,
4) jest odcinkiem krzywej śrubowej.
25. Przez undulację geoidy rozumiemy:
1) falowanie geoidy nad elipsoidą odniesienia,
2) odstęp geoidy od elipsoidy odniesienia,
3) odstęp geoidy od fizycznej powierzchni Ziemi,
4) odstęp geoidy od dna morza.
26. Redukcja wolnopowietrzna (Faye'a) jest to redukcja grawimetryczna:
1) uwzględniająca tylko wpływ wysokości stanowiska pomiarowego ponad geoidą,
2) uwzględniająca wpływ przyciągania mas znajdujących się ponad geoidą,
3) uwzględniająca wpływ topografii terenu wokół stanowiska,
4) ściśle…
… spowodowany jest:
1) ciśnieniem światła słonecznego,
2) zmienną temperaturą,
3) zmienna wilgotnością,
4) aktywnościa jonosfery.
48. Sygnał radiowy w troposferze:
1)jest przyśpieszany,
2) jest opóźniany,
3) jest okresowo przyspieszany i opóźniany,
4) nie zmienia się.
49. Położenie środka fazowego anteny do odbioru radiowych sygnałów satelitarnych:
1) zależy tylko od wysokości horyzontalnej satelity,
2) zależy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz