Geodezja - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - egzamin  - strona 1 Geodezja - egzamin  - strona 2

Fragment notatki:

27 stycznia 2011
Geodezja - egzamin z fizyki (2010/11) Układy odniesienia (kartezjański, biegunowy, …). Pochodna wektora po czasie. Promień krzywizny toru.
Rzuty: składanie ruchów, równania ruchu, równania toru, wykresy.
Zasady dynamiki.
Siły pozorne. Siła tarcia. Siły oporu (opór tarcia i opór ciśnienia).
Energia kinetyczna. Energia potencjalna. Siły zachowawcze
Zasady zachowania. Zderzenia.
Układy o zmiennej masie. Rakieta.
Tensor momentu bezwładności. Dynamika ruchu obrotowego.
Precesja i nutacja.
Osie swobodne. Moment bezwładności pręta - obliczenia. Twierdzenie Steinera.
Żyroskopowy moment siły (omówienie przykładów).
Zasada zachowania momentu pędu (omówienie przykładów)
Oscylator harmoniczny. Wahadło matematyczne.
Wahadło fizyczne.
Oscylator harmoniczny tłumiony.
Drgania wymuszone - rezonans.
Prawo powszechnego ciążenia. Energia i potencjał pola grawitacyjnego. Prędkości kosmiczne.
Oddziaływanie grawitacyjne powłoki sferycznej. Jednorodna masa kulista: siła przyciągania grawitacyjnego w środku i na zewnątrz kuli.
Zagadnienie dwóch ciał. Środek masy. Efektywna energia pola grawitacyjnego. Prawa Keplera. Statyka cieczy (prawa statyki, ściśliwość).
Dynamika cieczy (równania Bernoulliego i ciągłości; przykłady).
Zasady termodynamiki. Termometry.
Gaz doskonały: równanie stanu, energia wewnętrzna.
Przemiany gazowe; Praca i ciepło w poszczególnych przemianach.
Równanie adiabaty (wyprowadzenie, przykłady).
Twierdzenie o ekwipartycji energii i przykłady jego zastosowania.
Entropia. Druga zasada termodynamiki.
Silniki cieplne; sprawność silnika.
Rodzaje fal. Równanie falowe. Prędkość fazowa i grupowa; ośrodki dyspersyjne.
Prędkości rozchodzenia się fal w strunie oraz w pręcie i w gazach.
Dudnienia. Krzywe Lissajous. Zjawisko Dopplera (dla dźwięku i światła).
Pomiary prędkości światła.
Doświadczenie Michelsona-Morleya.
Transformacja Lorentza; interwał czasoprzestrzenny. Niezmiennik relatywistyczny energia-pęd.
Relatywistyczna transformacja prędkości i przyspieszenia.
Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda. Dylatacja czasu. Paradoks bliźnią
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz