Geneza prawa finansowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza prawa finansowego- opracowanie - strona 1 Geneza prawa finansowego- opracowanie - strona 2 Geneza prawa finansowego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2 03.10.2011r.
GENEZA PRAWA FINANSOWEGO
Prawo finansowe(skarbowe) powstało dopiero wówczas, gdy w państwie doszło do upodmiotowienia społeczeństwa, lub przynajmniej jego części i gdy relacja „władca- poddany” zmieniła się w relację „państwo- obywatel”. Stało się to możliwe, po rozdzieleniu skarbu królewskiego na: publiczny(skarb pospolity) i prywatny, a także dzięki pojawieniu się reprezentacji politycznej społeczeństwa (początki parlamentaryzmu). Prawo finansowe (skarbowe) nie istniało, gdy państwo stanowiło prywatną własność danej dynastii. Na tle finansowania zadań państwa musiało dojść do konfliktu interesów finansowych obywateli i państwa, na którym spoczywał obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli. Rozstrzygnięcie owych konfliktów stało się główną treścią norm prawa finansowego. Normy prawa finansowego określały uprawnienia i obowiązki obywateli oraz innych podmiotów prawnych w zakresie działalności państwa. I Prawo finansowe najwcześniej wyłoniło się jako prawo skarbowe o stanowieniu danin publicznych oraz i ich poborze. Później dotyczyły kontroli wydatkowania środków publicznych oraz planowania budżetowego. Najpóźniej dotyczyły ochrony pieniądza, monopolu walutowego państwa oraz państwowemu bankowi emisyjnemu (centralnemu). - (prawo walutowe, dewizowe, bankowe publiczne)
Instytucję budżetu państwa należy wiązać z dążeniem opodatkowanych do kontroli wydatkowania przez króla środków pochodzących z budżetu (podatków)
ROZWÓJ NAUKI PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE- 3OKRESY:
nauka skarbowości - II Rzeczpospolita (1918-1939)
zasady prawa skarbowego zawarte były w przepisach konstytucji marcowej i kwietniowej, które określały formę uchwalania budżetu państwa, nakładanie podatków, ustalania systemu monetarnego, zaciągania pożyczek państwowych oraz tryb kontroli finansowej działalności organów administracji państwowej.
Nauka socjalistyczna prawa finansowego - Powojenny (1945-1988) W praktyce finansowej państw socjalistycznych finanse traktowano jako kategorię ekonomiczną, natomiast regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania tej kategorii nazywano prawem finansowym. W socjalistycznym prawie finansowym wyróżniano 4 podstawowe jego dziedziny (do roku 1988):
Prawo budżetowe- obejmowało regulacje prawne dotyczące tworzenia i wykonywania budżetu pastwa, jak i normy odnoszące się do dochodów i wydatków budżetowych. W tych ramach mieściło się też tradycyjne prawo daniowe, z regulacjami prawnymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów dochodów publicznych (daniny, podatki, opłaty)


(…)


Budżety lokalne oraz elementy finansów Unii Europejskiej
Budżet państwa,
Budżety lokalne oraz elementy finansów UE,
publiczne prawo bankowe, prawo dewizowe, prawo walutowe
Znaczenie wąskie= prawo budżetowe
Znaczenie szerokie=
Prawo podatkowe,
Prawo celne,
Prawo bankowe,
Prawo dewizowe,
Prawo walutowe
Kontrola skarbowa.
32

…, z regulacjami prawnymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów dochodów publicznych (daniny, podatki, opłaty)
Prawo finansowe bankowe prawo walutowe - regulowało emisję i obieg pieniądza
prawo o obrocie bezgotówkowym - obieg bezgotówkowy, czeki
prawo finansowe o kredycie bankowym - regulacje dotyczące czynnych i biernych operacji kredytowych
prawo dewizowe - obrót zagranicznymi środkami płatniczymi
Prawo finansowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz