Geneza NATO - wykład - Koncepcja strategiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza NATO - wykład - Koncepcja strategiczna - strona 1 Geneza NATO - wykład - Koncepcja strategiczna - strona 2 Geneza NATO - wykład - Koncepcja strategiczna - strona 3

Fragment notatki:

Geneza NATO
Komunizm i koniecznośc zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej ideologii.
Koniecznośc znalezienia rozwiązania dla państw pokonanych po II wś; znalezienia systemu, który włączyłby te państwa do wspólnoty międzynarodowej
Pierwotnie uważano, że tę ostatnią rolę spełni ONZ. Bardzo szybko okazało się, że ONZ tej roli nie spełni. Konferencja moskiewska (1937r.) była momentem, który przetarł oczy politykom świata zachodniego.
1945r. i 1946r. państwa europejskie zaczęły się rozbrajac; wojska amerykańskie zaczęły wycofywac się z Europy; zbrojenie Rosji i rosnące zdolności wojskowe. Powstała sytuacja niebezpieczna. Pierwszym politykiem, który dostrzegl to niebezpieczeństwo
Churchill w liście do H. Trumana zaproponował stworzenie mechanizmu wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem, jednak żadne konkretne działania w tym kierunku nie zostały podjęte. Elementem przełomowym była konferencja moskiewska dot. Niemiec z 1937r. Świadomośc ZSRR na temat umacnia się w świecie legła w gruzach wraz z momentem powstania doktryn Trumana. Udzielanie pomocy przez USA tym państwom, które sprzeciwiają się polityce ZSRR. Skierowane to było głównie do Grecji i Turcji.
Traktat brukselski określa podmioty zainteresowane w systemie bezpieczeństwa zbiorowego; zdeterminował charakter przyszłego sojuszu.
Koncepcja St. Lourena kanadyjski min. Spraw zagr.; stworzenie organizacji pastw demokratycznych opartej na samopomocy i wzajemnym wsparciu Koncepcja Lorda Bevin system porozumień dwustronnych; coś, co odpowiadałoby sytuacji obecnej przed II wś; wzorem był traktat z Dunkierki brytyjsko - francuski z 1947 roku; sprzeciwiły się temu Stany Zjednoczone, opowiadając się za koncepcją St. Lourena
17 III 1948r. - podpisanie traktatu brukselskiego; podpisały: Francja, Wielka Brytania, Belgia, Niderlandy, Luksemburg; USA i Kanada stały jeszcze z boku, życzliwie wspierały tę inicjatywę
Casus foederis- istotny element traktatu brukselskiego; zobowiązanie do udzielania natychmiastowego wsparcia przez wszystkie strony traktatu w momencie zagrożenia jednego z nich.
Impulsem dla włączenia się USA do czynnego działania była blokada Berlina w 1948 i 1949r.
Louis St. Lourent w kwietniu 1948r. przedstawił projekt zastapienia traktatu brukselskiego innym traktatem, który objąłby także USA i Kanadę. Projekt ten spotkał się z aprobatą wszystkich stron traktatu. Rezolucja Vandenberga element przełomowy dla USA; rezolucja pozwala USA w zaangażowanie się w pomoc militarną w Europie zachodniej; Przyjęta przez senat amerykański 11 czerwca 1948r. 6 lipca 1948r.- negocjacje
Głównym założeniem było powiązanie traktatu z KNZ;


(…)

…, Włochy, Portugalia 4 IV 1949r. podpisanie traktatu waszyngtońskiego
1952r. Grecja i Turcja
W latach 50 problem stanowiło przyłączenie do sojuszu Niemiec; początkowo istniały 3 koncepcje dotyczące kwestii Niemiec:
Nadanie Niemcom statusu państwa neutralnego i całkowitego rozbrojenia; za tą koncepcją opowiadała się głównie Francja
Utworzenie w ramach wspólnoty Europejskiej Wspólnoty Obronnej
… dla stabilnego środowiska euroatlantyckiego [wspieranie demokracji, pokojowego rozwiązywania sporów]
Stworzenie platformy dla konsultacji między członkami w sprawach dotyczących ich wspólnych interesów
Element zaangażowania w zarządzanie kryzysowe (sprawa Kossowa)
Zagrożenia:
- konflikty lokalne
- rozprzestrzenianie się broni jądrowej - rozszerzenie działań sojuszu poza obszarem państw członkowskich
Zagrożenia (z deklaracji z Kehl i Strasburga):
- terroryzm
- rozprzestrzenianie broni masowej zagłady i możliwośc uzyskania jej przez organizacje terrorystyczne
- cyberwojna - konflikty cyberprzestrzeni Wyzwania: - bezpieczeństwo energetyczne
- ocieplenie klimatu
Członkostwo w NATO
Zgodnie z Art. 10 traktatu członkostwo jest otwarte dla wszystkich państw europejskich, z tym, że zaproszenie do członkostwa wychodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz