Geneza i rozwój marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i rozwój marketingu - strona 1 Geneza i rozwój marketingu - strona 2 Geneza i rozwój marketingu - strona 3

Fragment notatki:

Batko. Notatka składa się z 3 stron.
Geneza i rozwój marketingu.
Obszar problemowy (przestrzenny)
Podstawowe kategorie (elementy, cechy, właściwości)
potrzeby
dobra
Geneza, - czyli źródło (ruch, zmiana)
Nie ma ustaleń, co do genezy. W języku polskim słowo marketing pojawiło się w roku 1936 u J. Stanisławowskiego. Autor podaje, że słowo marketing pochodne od słowa market i może być przymiotnikowe; patrz-zyskowny.
Dziś można powiedzieć, że to interpretacja jest bardziej potoczna i nei wiele wnosi do wiedzy o marketingu, ale wskazuje na zależność, że marketing jest zawsze związany z gospodarką rynkową i w innych typach raczej nie występuje.
W praktyce gospodarowania marketing pojawia się znacznie wcześniej,
bo w 7000 r. p. n. e. Głównie rodzi się tam gdzie rozwija się handel między narodami. To wówczas na szlakach zakładano pierwsze restauracje z miejscowymi noclegowniami. Rozwijał się wtedy marketing turystyczny i hotelarstwo.
W XVII w. n. e. marketing pojawia się ponownie jako pewna reakcja przedsiębiorstwo ma trudności związane ze zbytem. Stąd czasami zamiast marketingu używa się nazwy - zbyt. Lecz nazwa ta jest za wąska.
Trudności ze zbytem usiłowano rozwiązać za pomocą reklamy. I tak w 1704 r. w USA rozpoczęto reklamowanie. Około 1841 roku powstaje pierwsza instytucja reklamowa na świecie również w USA.
Około 1845 roku powstaje pierwszy dom towarowy MounMarche. W Paryżu około 1845-65 nazwa marketing nie jest jeszcze używana, ale używane są kategorie usługi, polityka rabatowa, kredyt ratalny.
W ekonomii słowo marketing pojawia się w latach 1904-1911 ale jest ono wtedy zamiennikiem słowa dystrybucja, rozpowszechnianie czynników kapitałowych na rynku przemysłowym. Stąd dziś mówi się, że marketing powstał i rozwijał się najpierw na tym właśnie rynku. W 1904 roku w USA na rynku zbożowym wykorzystywany jest po raz pierwszy znak towarowy do promocji zboża.
W 1907 roku na rynek wprowadzony został proszek Persie. Pozycjonowany jest za pomocą aktualnych do dziś kryteriów, jakie wtedy sformułował Henkel.
W 1908 roku Ford promuje na rynku motoryzacyjnym model samochodu „T”. W późniejszym czasie prowadzi się badania metodą doboru losowego.
W latach 1911-1920 zauważono, że czynniki kapitałowe marketingu mają dynamiczny charakter i znajdują się w rozwoju ruchu i do obsługi potrzebne są wykwalifikowane kadry pracownicze. W ten sposób mówi się o specjalistach nowej dziedziny gospodarowania.
W 1920 roku General Motors wprowadza na rynek koncepcje segmentacji na rynku motoryzacyjnym.
W latach 1920 - 1940 rozwija się reklama. I tak do reklam wprowadzana jest karykatura, w Niemieckiej pojawia się niebieskooka blondynka House Frau.
W 1931 roku powstaje w USA stowarzyszenie AMS. W 1937 roku AMS zmienia się w AMA. Jest autorką definicji, w której marketingu to już nauka (zbyt) wyrobów i usług od producenta do konsumenta i w ten sposób marketing po raz pierwszy został wprowadzany na rynek konsumpcyjny gdzie funkcjonują gospodarstwa domowe.


(…)

… się kategoria i społeczeństwo dobrobytu, która produkuje p oto by podnieść jakość swojego życia. Zmienia ono nazwę na społeczeństwo konsumpcyjne wymieniające się. W ten sposób socjologia trafia do marketingu. Powstaje system VOLS badania styków i wartości życia.
Rozwijana jest koncepcja strategicznej jednostki biznesu. W handlu pojawiają się kody kreskowe a Kotler pisze w 1971 roku powstaje marketing społeczny…
…, użyteczności, pakiety i oferty)
Przyczyna to inaczej powód, dla którego dobra jest wykorzystywane. Np. dobro (powietrze) przyczyna (oddychanie).
Kiedy nie ma dobra ludzie nie mogą zaspokajać potrzeb. Ilość dóbr jest ograniczona a ilość potrzeb jest nieograniczona. To dlatego dobro jutrzejsze jest dobrem dzisiejszym. Potrzeby dzielą się na pierwotne i wtórne.
- pierwotne są przekazywane w kodzie genetycznym
- wtórne - kulturowe.
Dla marketingu podstawowe znaczenie mają potrzeba miłości, samorealizacji, samoakceptacji. To wszystko co znajduje potrzebę jest dobrem produkcyjnym, konsumpcyjnym, niedługim. Konsumpcje służą samoistnieniu Dobra:
- naturalne - substytucyjne
- organiczne - nieorganiczne
- pozytywne - negatywne Marketing zajmuje się substytutami.

… (produkcyjny) zajmuje się bardziej technologiami półproduktami, surowcami. Mniejsze zastosowanie ma tu reklama i opakowanie. Większe logistyka i marketing bezpośredni np. targi.
- usługi są definiowane jako coś, „czego nie można upuścić na nogę”. Jest przezroczysta, nie można jej dotknąć. Konsumowane usługi występują w różnym stopniu na rynku konsumpcyjnym i produkcyjnym w budżetach mają charakter…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz