Generalny Inspektor Danych Osobowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Generalny Inspektor Danych Osobowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Generalny Inspektor Danych Osobowych jako gwarant ochrony dóbr osobistych obywatela.
Inspektor jest organem kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Kompetencje i zadania Inspektora reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Inspektora powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na 4-letnią kadencję. Inspektorowi przysługuje przywilej nietykalności i immunitet formalny, czyli bez uprzedniej zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Do zadań należy: kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach, opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń w zakresie danych osobowych, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się ta problematyką. Inspektor w razie stwierdzenia naruszenia przepisów z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej nakazuje administratorowi danych , w drodze decyzji administracyjnej, przywrócenie stanu zgodnego z prawem: usunięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych, wstrzymanie przekazywania danych za granicę, zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających dane osobowe, zabezpieczanie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, usunięcie danych osobowych. W razie stwierdzenia przez Inspektora, że działanie osoby będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnienie przestępstwa, dołączając dowody. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz