Gazy wilgotne - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gazy wilgotne - pytania - strona 1 Gazy wilgotne - pytania - strona 2 Gazy wilgotne - pytania - strona 3

Fragment notatki:

Gazy wilgotne - pytania
Powietrze atmosferyczne i suche: wilgotność właściwa i względna
Czy jest możliwe uzyskanie powietrza nasyconego z powietrza nienasyconego bez dodania wilgoci? Uzasadnij.
Czy wilgotność względna powietrza nasyconego musi mieć wartość 100%?
Wilgotne powietrze przechodzi przez sekcję chłodzenia, gdzie jest ochładzane i osuszane. Jak zmienia się podczas tego procesu (a) z wilgotnością właściwą i (b) wilgotność względna?
Jak jest różnica pomiędzy powietrzem suchym, a powietrzem atmosferycznym?
Czy para wodna znajdująca się w powietrzu może być traktowana jak gaz doskonały?
Co to jest ciśnienie pary (zawartej w gazie)?
Jak wygląda porównanie entalpii pary wodnej przy 20°C i 2kPa z entalpią pary wodnej przy 20°C i 0,5kPa?
Jak jest różnica pomiędzy wilgotnością właściwą i wilgotnością względną?
Jak, podczas ogrzewania, w dobrze uszczelnionym pokoju zmienia się (a) wilgo­tność właściwa i (b) wilgotność względna powietrza?
Jak, podczas chłodzenia, w dobrze uszczelnionym pokoju zmienia się (a) wilgot­ność właściwa i (b) wilgotność względna powietrza?
Rozważmy zbiornik, który zawiera wilgotne powietrze przy 3atm i którego ściany przepuszczają parę wodną. Otaczające zbiornik powietrze przy 1atm także zawiera taką samą ilość wilgoci. Czy jest możliwe przepływanie pary wodnej z otoczenia do zbiornika? Uzasadnij.
Dlaczego na przewody, którymi przepływa ochłodzona woda (woda lodowa) nakładamy izolacje paroszczelne?
Wyjaśnij jak określamy ciśnienie pary w powietrzu otoczenia, gdy podane są temperatura, ciśnienie całkowite i wilgotność względna?
Punkt rosy, adiabatyczne nasycanie i temperatura mokrego termometru
Co to jest temperatura punktu rosy?
Ania i Basia noszą okulary. W chłodny zimowy dzień, Ania weszła z zimnego oto­czenia do ciepłego domu, podczas, gdy Basia opuściła dom i wyszła na zewnątrz. Czyje okularu, najprawdopodobniej, pokryją się mgłą? Wyjaśnij.
W lecie, zewnętrzna powierzchnia szklanki napełnionej wodą z lodem często „poci się”. Jak możesz wyjaśnić to pocenie?
W niektórych strefach klimatycznych, zdrapywanie lodu z zewnętrznej powierz­chni przedniej szyby samochodowej, w zimowe poranki, jest powszechnym i nie­zbyt lubianym obowiązkiem. Wyjaśnij jak, podczas niektórych nocy, lód tworzy się na przedniej szybie samochodu nawet wtedy, gdy nie pada deszcz ani śnieg?
Kiedy temperatury suchego termometru i punktu rosy są identyczne?
Kiedy, dla powietrza atmosferycznego, temperatury adiabatycznego nasycania i termometru mokrego są równoważne?
Wykres psychrometryczny

(…)

…, ponownie ogrzewane przed wprowadzeniem do pokoju?
Chłodzenie przez odparowanie
Czy w procesie odparowania występuje przenoszenie ciepła? Opisz proces, w którym występuje zarówno przenoszenie ciepła jak i przenoszenie masy.
Przy jakich warunkach, podczas odparowania wody zawartej w ciele do powietrza, utajone ciepło parowania będzie równe ciepłu przeniesionemu z powietrza?
Co to jest chłodzenie…
…, przy której czujemy się komfortowo?
Co to jest ciepło jawne? Jak na ciepło jawne oddawane do otoczenia wpływa (a) temperatura skóry, (b) temperatura otoczenia i (c) ruch powietrza?
Co to jest ciepło utajone? Jak na ciepło utajone oddawane do otoczenia wpływa (a) nawilżenie skóry i (b) wilgotność względna otoczenia? Jak strumień odparowania ze skóry jest powiązany ze strumieniem ciepła utajonego?
Proste ogrzewanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz