Funkcje systemu kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje systemu kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie - omówienie - strona 1 Funkcje systemu kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje systemu kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie. (od mieszańca)
Ze względu na cel kontroli (podział ogólny):
1.
funkcja ochronna (zapobiegająca) – zabezpieczenie organizacji przed zmniejszeniem
sprawności działania wyrażającym się w stratach materialnych (np. zła jakość wyrobów) i
pozamaterialnych (np. wadliwe wykorzystanie kadr),
2.
funkcja kreatywna (inspirująca) – pobudzanie i inicjowanie działań służących podnoszeniu
sprawności funkcjonowania organizacji.
Podział szczegółowy:
1.
funkcja informacyjna (sygnalizacyjna) – kontrola dostarcza zarządzającym informacji
niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji, jak również zawiadamia kierownictwo
o miejscach powstawania nieprawidłowości i powodach odchyleń od założonych norm i
celów,
2.
funkcja instruktażowa – kontrola wskazuje jak likwidować odchylenia i podpowiada
rozwiązania,
3.
funkcja pobudzająca – stosowanie środków stymulujących, które w konstruktywny sposób
będą wykorzystywane w usprawnieniu pracy i będą pobudzająco wpływać na
kontrolowanych,
4.
funkcja profilaktyczna – zapobieganie niekorzystnym zjawiskom; istnieją trzy elementy tej
funkcji: kontrola jako „straszak”, zapobieganie negatywnym skutkom podejmowania decyzji,
upowszechnianie wzorców skutecznego działania,
5.
funkcja korygująca – przywracanie stanu pożądanego,
6.
funkcja kreatywna – skłanianie do lepszych wyników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz