funkcje podatków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
funkcje podatków - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

3.Funkcje podatków.
Funkcje podatków: @ tradycyjne:
- Fiskalna  za pośrednictwem podatków państwo i samorząd gromadzą większość wszystkich dochodów budżetowych. Zgodnie z tą funkcją podatek musi dostarczać optymalnie najwyższych wpływów na rzecz danego budżetu. Inne funkcje podatku w stosunku do tej mają charakter pochodny i uzupełniający.
- Redystrybucyjna  możliwość dokonywania za pomocą podatków podziału dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi. Pobór podatków na rzecz budżetu umożliwia finansowanie zadań państwa i j.s.t., a przez to rozdysponowanie dochodu narodowego.
- Stymulacyjna  za pomocą podatków można oddziaływać bodźcowo na różnego rodzaju procesy i zjawiska.
@ W piśmiennictwie dodatkowo:
- Finansowe  zaopatrywanie podmiotów publicznoprawnych w środki finansowe na realizację zadań publicznych.
- Gospodarcze  realizowane w formie całościowego oddziaływania na gospodarkę lub selektywnego oddziaływanie na niektóre branże rodzimego przemysłu.
- Społeczne  podatek jako forma wspomagania finansowego stosowanego przez państwo (dotacje, zasiłki, zapomogo etc.)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz