Funkcje państwa-opracowanie - podmiotowe i systemowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje państwa-opracowanie - podmiotowe i systemowe - strona 1 Funkcje państwa-opracowanie - podmiotowe i systemowe - strona 2

Fragment notatki:

Emilia Teofilak
FUNKCJE PAŃSTWA
Działalność państwa w określonym wymiarze życia społeczeństwa, określa się mianem funkcji państwa. Termin funkcja państwa jest rozumiany w doktrynie w sensie: podmiotowym i systemowym. Podmiotowe rozumienie funkcji państwa utożsamia funkcję z ogółem różnych działań państwa, które są podejmowane w określonych dziedzinach życia publicznego. Zgodnie z tym wyróżnia się:
funkcję zewnętrzną państwa - związana jest z prowadzeniem polityki zagranicznej i z utrzymywaniem kontaktów i stosunków międzynarodowych z innymi państwami oraz organizacjami. W realizacji swojej funkcji zewnętrznej państwo winno nastawiać się na ochronę swoich interesów. Rozwijać korzystne dla siebie kontakty zarówno o charakterze politycznym, gospodarczym jak i kulturalnym, ale także zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Za politykę zagraniczną państwa, a tym samym za wypełnienie funkcji zewnętrznej, odpowiadają służby dyplomatyczne oraz organy konstytucyjne, wskazane do jej wykonywania.
funkcję wewnętrzną państwa - Funkcja wewnętrzna państwa będzie się koncentrowała na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku obywatelom, a więc na wszelkich działaniach które organy władzy będą wykonywać na terenie państwa. W jej ramach możemy wyróżnić kilka obszarów państwowej działalności. Mowa tutaj o funkcji prawodawczej państwa, porządkowej, administracyjnej, gospodarczej, socjalnej i kulturalnej.
funkcja prawodawcza - określa reguły prawne, na podstawie których rozwiązywane są konflikty pomiędzy obywatelami oraz karane są te osoby, które państwowe prawa złamią. Państwo zapewnia i gwarantuje im m. in. prawo do wolności, do wyrażania swoich przekonań i chroni posiadaną przez nich własność prywatną.
Funkcja porządkowa - zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wewnątrz kraju. Obywatele danego państwa winni być chronieni przed ingerencją z zewnątrz, ale także na obszarze państwa.
Funkcja administracyjna - w państwie funkcjonują także określone organy, które zarządzają odpowiednimi sferami życia społeczeństwa, na przykład oświatą czy finansami. Pełnią więc funkcję administracyjną.
Funkcja gospodarcza - organizowanie państwowej gospodarki, a także dbanie o jej rozwój.
funkcję organizatorską - to główne kierunki działań państwa obejmujące swym przedmiotowym zakresem organizację służb publicznych, organizację transportu, organizację telekomunikacji.
funkcję oświatowo wychowawczą - państwo jest zobowiązane zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwój intelektualny obywateli
Systemowe rozumienie funkcji państwa rozpatruje interakcje między systemem politycznym a jego otoczeniem wewnętrznym (ekonomicznym, społecznym i kulturowym)i zewnętrznym (międzynarodowym).W ramach systemowego podejścia wyróżnia się trzy podstawowe typu funkcji państwa:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz