Funkcje i znaczenie faktoringu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje i znaczenie faktoringu - wykład - strona 1 Funkcje i znaczenie faktoringu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje i prawno-gospodarcze znaczenie faktoringu
9Faktoring spełnia z prawno-gospodarczego punktu widzenia trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, umożliwia sprawne finansowanie dostawcy przez dyskonto wierzytelności nabywanych przez faktora - funkcja finansowania, po drugie, umożliwia fachowe i sprawne wykonanie wielu czynności o charakterze usługowym (czynności dodatkowe w stosunku do podstawowej, jaką jest nabycie wierzytelności), które są związane z prowadzeniem przez dostawcę działalności gospodarczej - funkcja usługowa; po trzecie umożliwia zwolnienie dostawcy od ryzyka wypłacalności nabywcy towarów wskutek przejęcia przez faktora tego ryzyka (odpowiedzialności del credere), przez co zapewnia skuteczną zapłatę za dostarczone towary lub usługi - funkcja del credere. Funkcje faktoringu spowodowały, że zakorzenił się on niemal we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. Jego zalety są liczne. Zasadnicze znaczenie ma funkcja finansowania, która umożliwia pozyskanie przez dostawców niezbędnych im środków pieniężnych na podstawie zbytych faktorowi wierzytelności, niezależnie od tego, kiedy wierzytelność wobec nabywcy stanie się wymagalna. Niemniej jednak znaczenie gospodarcze faktoringu nie wyczerpuje się wyłącznie w funkcji finansowania. Podkreślenia wymaga bowiem fakt, iż faktoring prowadzi również do znacznego odciążenia dostawcy od wielu, nieraz kosztownych, dla niego czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Działalność faktora w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych, czynności związanych z działalnością reklamową i marketingową czy nawet opracowywanie różnorodnych strategii rozwoju przedsiębiorstwa czy też zdobywania nowych rynków zbytu, powoduje znaczne obniżenie kosztów związanych z koniecznością zatrudniania dodatkowego personelu i tworzeniem specjalistycznych wydziałów. W tym zakresie faktoring traktowany jest jako szczególna metoda outsourcingu. Wreszcie istotny jest również fakt, iż dostawcy lub usługodawcy mogą uniknąć dzięki faktoringowi wielu kłopotów związanych ze ściąganiem wierzytelności od swych dłużników oraz ponoszeniem ryzyka ich wypłacalności. Faktor będący wprawdzie podmiotem zewnętrznym w stosunku do przedsiębiorcy jest jednocześnie podmiotem wyspecjalizowanym, nastawionym przede wszystkim na zysk. Sprawia to, że interesy dostawców i faktorów zbiegają pod wieloma względami. Faktor, realizując własne interesy, będzie się jednocześnie przyczyniać do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa dostawcy. Wymienione wyżej zalety, jakie oferuje poprzez swoje funkcje faktoring, mają ogromne znaczenie w stosunkach handlu międzynarodowego. Zwłaszcza przejęcie przez faktora ryzyka wypłacalności nabywców towarów i usług mających siedziby za granicą oraz szerokiej gamy usług dodatkowych pozwala dostawcom uniknąć wielu licznych, również prawnych problemów występujących na tle transakcji międzynarodowych. Podkreślić jednak należy, że instytucja faktoringu nie stanowi remedium na wszystkie gospodarcze i finansowe kłopoty przedsiębiorców. Korzystanie z faktoringu powinno być poprzedzone rachunkiem ekonomicznym, którego wyniki pokażą, czy w konkretnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa korzystne jest zawarcie umowy faktoringu, czy też taka umowa nie przyniosłaby większych korzyści.

(…)

… gospodarczej, w których faktoring znalazł stałe miejsce na rynku usług finansowych, jak również krajów środkowoeuropejskich o stosunkowo młodej gospodarce wolnorynkowej. Zwłaszcza w praktyce gospodarczej tych ostatnich faktoring jako nowa elastyczna forma finansowania rozwija się niezwykle dynamicznie. Wzrost znaczenia gospodarczego faktoringu na międzynarodowym rynku usług finansowych spowodował konieczność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz