Funkcje finansów publicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje finansów publicznych - wykład - strona 1 Funkcje finansów publicznych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje finansów publicznych: 160, 160, 180 Funkcje finansów: funkcja alokacyjna - dostarczenie dóbr społecznych albo proces w którym wykorzystanie całości zasobów jest dzielone między prywatne i społeczne dobra i w którym ustala się strukturę dóbr społecznych. Proces ten jest charakterystyczny dla polityki finansowej Państwa.
funkcja dystrybucyjna - - dostosowanie podziału dochodu i bogactwa do zgodności z tym, co społeczeństwo uważa za „ słuszny” czy „są sprawiedliwi” stan podziału. funkcja stabilizacyjn a - wykorzystywanie polityki budżetowej jako instrumentu utrzymania wysokiego stanu zatrudnienia, racjonalnego poziomu stabilizacji i właściwej stopy wzrostu
Funkcja alokacyjna: państwo dysponując zasobami pieniężnymi w formie budżetu może przemieszczać środki finansowe na zadania, które ma obowiązek spełniać, albo też na dziedziny wymagające dofinansowania lub też na dziedziny, które ze swojej istoty nie przynoszą zysku a ich prowadzenie jest konieczne dla istnienia państwa i zbiorowych potrzeb obywateli. (np. umieszczanie pieniędzy w budżecie na budowę dróg, na świadczenia socjalne, na spłaty zadłużeń zagranicznych)
Funkcja redystrybucyjna: w każdym współczesnym społeczeństwie istnieją potrzeby zbiorowe, które państwo powinno zaspokajać, co rodzi potrzebę stosowania mechanizmu podzielenia środków uzyskanych w sferze produkcyjnej do sfery nieprodukcyjnej; funkcja ta jest podstawą funkcji finansów publicznych. Polega przede wszystkim na działaniach zmierzających do niwelowania zbyt dużych nie akceptowanych społecznie różnic dochodowych i majątkowych oraz pomocy ludziom starym, upośledzonym i chorym, którzy nie są w stanie radzić sobie sami.
Funkcja kontrolna : pozwala poprzez ściśle określone reguły ewidencjonowania wszystkich zjawisk finansowych poprzez jednostki sektora publicznego na wyciąganie wniosków o stanie gospodarki państwa i przeciwdziałanie nadużyciom mogących powstać w gospodarowaniu finansami publicznymi; umożliwia także kontrole prowadzenia tejże gospodarki
Funkcja stabilizacyjna : spełnianie przez finanse publiczne ww. 3 funkcji powoduje materializowanie się funkcji 4; polega ona na tym, że prawidłowe alokowanie środków, ich redystrybucja oraz wnikliwa kontrola umożliwia wypełnianie przez państwo celu nadrzędnego tzw. stabilizacji gospodarczej- zmniejszanie bezrobocia, regulowanie popytu publicznego, rozwój harmonijny równomierny; mechanizm tej funkcji polega na tym, że państwo poprzez dobór odpowiednich źródeł swoich dochodów oraz ustalenie kierunków ich wydatkowania może zachęcać lub zniechęcać podmioty do aktywności gospodarczej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz