Funkcja kierowania i jej opcje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja kierowania i jej opcje - omówienie - strona 1 Funkcja kierowania i jej opcje - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcja kierowanie i jej opcje.
Kierowanie jest procesem wykorzystywania nie polegającego na przymusie wpływu do
kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na
osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury grupy lub organizacji.
Style kierowania:
1) Autokratyczny- kierownik autokrata sam ustala cele grupy i zadania prowadzące do ich
osiągnięcia oraz sam dokonuje podziału pracy w zakresie ustalenia celów między
uczestników grupy.
2) Demokratyczny- kierownik demokrata zachęca grupę do podejmowania decyzji w zakresie
ustalenia celów jej działania, zadań prowadzących do ich realizacji i podziału czynności.
Jednocześnie sam bierze udział w pracy wykonywanej przez grupę.
3) Bierny – kierownik nieingerujący pozostawia członkom grupy maksimum swobody w ramach
realizacji zadań. Sam nie podejmuje żadnych decyzji, nie uczestniczy w pracach grupy, nie
ocenia też pracy podwładnych.
Kreowanie nowych kierowników.
Delegowanie władzy to przekazywanie uprawnień. Jest to istotny i trudny problem dla
obydwu stron biorących udział w delegowaniu uprawnień.
Odbywa się on w sposób następujący:
- określa się zadanie, projekt lub obszar działania, na który ma być dokonana delegacja;
- wybiera się odpowiednią osobę, której powierzy się ten obszar działania ze zbioru osób
przygotowanych do podjęcia samodzielnych prac;
Będą to osoby, które:
A – wyróżniają się inteligencją wśród zespołu,
B – do których inni zwracają się o poradę,
C – potrafią wykonać pracę lepiej niż inni;
D – nie są nadmiernie zmęczeni;
E – nie zdradzają zachowań gwałtownych;
F – wyrażają swoje zdanie w sposób rozważny;
- omawia się propozycję z wybranym kandydatem i zapewnia mu odpowiednie środki
materialne (pieniądze, sprzęt, pomoc) i czas;
- nadaje się odpowiednie uprawnienia, najlepiej na piśmie;
- dokonuje się przeszkolenia szczegółowego dotyczącego zakresu jego obowiązków oraz
udziela mu się niezbędnych wskazówek;
- udziela się poparcia kandydatowi poprzez zachęcanie go do przyjęcia propozycji;
- określa się terminy odbioru (zakończenia) projektu lub poddania go częściowej (etapowej)
ocenie krytycznej;
- po zakończeniu projektu poddaje się całość krytycznej ocenie w celu dalszego rozwoju
pracownika.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz