Fundusze UE - Interwencjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Fundusze UE -  Interwencjonizm - strona 1

Fragment notatki:

05.10.2012
Zaliczenie - egzamin otwarte pytania
INTERWENCJONIZM GOSPODARCZY - dla szybkiego wzrostu jest niezbędna interwencja władzy gospodarczej. Najważniejszy mechanizm - ciężary tzn. Podatki. Najpierw bierze się pieniądze z jednego wora a potem się rozdaje (czyli redystrybuuje). Jest to koncepcja państwa dobrobytu (UE)
1083/2006 rozporządzenie podstawowe
Dyrektywa - zawiera określone cele Rozporządzenie - prawodawstwo musi być ujednolicone
BENEFICJENT - otrzymuje taki koleś dofinansowanie z unii
GRUPA DOCELOWA - nie zawsze będzie występowała w danym konkursie, grupa ta jako ostatnia korzysta ze środków a te środki będzie dostawała od beneficjenta (np szkoła jest beneficjentem dostaje kasę na obiady dla dzieci a dzieci, które będą jadły za darmo są grupą docelową).
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA - instytucja zarządzająca; odpowiada za działanie całego systemu
STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY - najbardziej ogólny dokument
NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA - dokument o zasięgu krajowym
PROGRAMY OPERACYJNE - podział pod kątem przedmiotu np. Program Innowacyjna Gospodarka; dokumenty, które mają wiele podpunktów.
KONKURSY - dotyczy najbardziej szczegolowych podpunktów i dotyczy projektów.
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA - odciążyć instytucje zarządzające, może być ich wiele. W Polsce mamy 2 szczeble takich instytucji:
I STOPNIA - POŚREDNICZĄCA
II STOPNIA - WDRAŻAJĄCA
Artykuł 3 rozporządzenia
Fundusze mają 3 cele:
 Konwergencja - zrównanie parametrów gospodarczych  Konkurencyjność regionalna zatrudnienia - poprawa dostępności da osób wykluczonych na przykład niepełnosprawnych  Europejska współpraca terytorialna - transgraniczna, transnarodowa ZASADY POMOCY (DOFINANSOWANIA)
1. Komplementarność - działania krajowe
2. Spójność - działania muszą być spójne, nie może być sprzeczności między państwem a UE. Ale nie mogą się dublować. 3. Zasada koordynacji - państwa członkowskie koordynują swoje działania między sobą a UE
4. Zgodność - operacje finansowe prowadzone przez UE muszą być zgodne z prawem
RÓWNOŚĆ MĘŻCZYZN I KOBIET
Zawsze trzeba napisać, czy mój projekt na nią wpływa, a jest tak, to w jaki sposób
Niedyskryminacja z powodu wieku i płci, pochodzenia etnicznego, wyznania, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, światopoglądu. Na przykład nie można napisać ,,matka z dzieckiem" albo ,,rodzic z dzieckiem". Najlepiej w ogóle tego nie nadmieniać.
Zrównoważony rozwój człowieka, przemysłu, nie można prowadzić do znacznego uszkodzenia środowiska.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz