Fundamentowanie egzamin pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundamentowanie egzamin pytania - strona 1 Fundamentowanie egzamin pytania - strona 2 Fundamentowanie egzamin pytania - strona 3

Fragment notatki:

EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr.
Pyt. 1 (ok. 5min, max. 4p.)
Pyt. 2 (ok. 5min, max. 4p.)
Pyt. 3 (ok. 5min, max. 4p.)
Pyt. 4 (ok. 5min, max. 4p.)
Pyt. 5 (ok. 5min, max. 4p.)
Zad. 1. (ok. 15min, max. 10p.)
Zad. 2. (ok. 10min, max. 10p.)
imię:
nazwisko:
numer albumu:
data egzaminu:
KOŃCOWY WYNIK EGZAMINU:
RAZEM (ok. 50min, max. 40p.)
Uwaga: ewentualna odpowiedź wykazująca zupełną nieznajomość zagadnienia
może zostać oceniona punktami ujemnymi !
Pytanie 1: Dlaczego jedną warstwę geologiczną bez zwierciadła wody gruntowej - np. glinę
piaszczystą, morenową, skonsolidowaną - dzieli się czasem dla celów projektowania na dwie lub
więcej warstw geotechnicznych?
Pytanie 2: Czym się różnią w II stanie granicznym przechylenie budynku i odchylenie kątowe?
Pytanie 3: W QfNB występuje współczynnik nośności ND. Czy zależy on od kąta tarcia wewnętrznego
ϕ(r) gruntu powyżej, czy poniżej poziomu posadowienia? Uzasadnić jednym zdaniem i rysunkiem.
10 00 k N
1,0m
300k N
200k N
200k N
Pytanie 4: Za pomocą kratownicy Lebelle'a obliczyć
maksymalną siłę rozciągająca zbrojenie nad jednym
pasmem złożonym z 4 pali.
Nie korzystać z "gotowych wzorów" z ćwiczeń.
300k N
0,5m 0,5m 0,5m 0,5m
Pytanie 5: Co to są sektorowe pale strumieniowe „Jet Grouting”?
Jaką mają one przewagę nad zwykłymi palami „Jet Grouting” ?
0,50m
N
1,00m
H
0,45m
2,00m
2m
RA
5m
A
3m
z0
u=?
t=?
x=?
E a (z
Zadanie 1: Obliczyć siłę przebijającą P [kN/m] do zwymiarowania przekroju ławy żelbetowej o wymiarach:
B = 2,00m
h = 0,45m ho = 0,40m
s1 = 0,50m s2 = 1,00m (ściana ma 0,50m grubości).
Obliczeniowe obciążenia na górnej powierzchni ławy:
N = +400 kN/m (działa w osi ściany)
M = −51 kNm/m, H = −20 kN/m.
Dodatnie wartości (zwroty) sił zaznaczono na rysunku.
Ciężar własny ławy i gruntu na odsadzkach można tutaj
pominąć.
Wskazówka: najpierw sprowadzić obciążenie do poziomu
posadowienia i wyznaczyć równoważną mu bryłę naprężeń.
Zadanie 2: Minimalną długość wbicia x ścianki jednokrotnie
kotwionej o tzw. przegubowym schemacie zamocowania
można określić w sposób statycznie wyznaczalny z warunków
równowagi dla momentów.
Znaleźć analitycznie tę niewiadomą x i na tej podstawie
wyznaczyć minimalną długość wbicia ścianki t poniżej dna
wykopu. Wielkość t przyjąć na podstawie znalezionego u
oraz x, biorąc zapas wymagany przez metodę Bluma.
Wskazówka: wykorzystać równanie momentów
MAa(z) + MAp(z) = 0 dla punktu A na osi zakotwienia
(siła RA nie jest wówczas potrzebna).
Potrzebne dane odczytać z podanej niżej tabeli.
E p (z)
z = [m] 5,000 5,625 6,000 6,625 6,775 6,925 7,000 8,000 9,000
ea(z) = [kPa]
30
34
36
40
41
42
42
48
54 ea(z) = 6 ⋅ z
ep(z) = [kPa]
0
34
54
88
93
104
108
162
216 ep(z) = 54 ⋅ (z−5)
Ea(z) = [kN/m]
75
95
108
132
136
144
147
192
243
Ep(z) = [kN/m]
0
11
27
71
80
100
108
243
432
MAa(z) = [kNm/m]
100
166
216
-19
340
377
392
640
972
MAp(z) = [kNm/m]
0
-38
-99 -290 -340 -428 -468 -1215 -2448
EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr.
Pyt. 1 (ok. 5min, max. 4p.)
Pyt. 2

(…)

… obsadowej.
A) Dlaczego gotowy otwór nie obrywa się w
czasie wyjmowania świdra - nawet w luźnych i
nawodnionych gruntach niespoistych ?
B) Dlaczego wiercony otwór nie obrywa się w
czasie wiercenia pala - nawet w luźnych i nawodnionych gruntach niespoistych ?
Pytanie 5: Wymienić 3 różnice pomiędzy ścianami szczelinowymi a ścianami szczelnymi Larsena.
1. Sposób wykonania . . .
2. Materiał . . .
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz