Fundacja - Zakładanie i likwidacja fundacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundacja - Zakładanie i likwidacja fundacji - strona 1

Fragment notatki:

. Co to jest fundacja? Zakładanie i likwidacja fundacji/ akt fundacji, statut, rejestracja.
Fundacja- osoba prawna typu zakładowego. Dla osiągania pewnego celu społecznie użytecznego zostaje z woli fundatora wyodrębniony określony majątek, przy czym realizacja tego celu następuje z majątku lub z dochodów, jakie ten majątek przynosi np z odsetek, jakie majątek przynosi.
Do jej powstania konieczne jest:
-wydzielenie majątku
-ustanowienie celu
-określenie jej organizacji
-przyznanie samodzielności w postaci osobowości prawnej
*Podstawowy substrat-majątek a nie zespół ludzi (korporacja) zarządzany przez zarządców powołanych przez założyciela
*Motor działania- wola założyciela a nie wola zespołu
* realizuje potrzeby osób znajdujących się na zewnątrz
Akt założycielski fundacji jest czynnością prawną. Działalność podlega pewnej kontroli ze strony państwa.
Fundacja może być ustanowiona do realizacji celów społecznie lub gospodarczo uzytecznych takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków.
Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne, prawne niezależnie od ich miejsca zamieszkania, i siedziby. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być ustanowione w formie aktu notarialnego.
Fundacja uzyskuje osobowość prawna z chwilą wpisania do Rejestru Fundacji, który prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności.
Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku, w sposób wskazany w statucie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz