Formy faktoringu ze względu na rozmiar finansowania - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy faktoringu ze względu na rozmiar finansowania - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Formy faktoringu ze względu na rozmiar finansowania przez faktora
9Cechą charakterystyczną faktoringu dyskontowego jest to, że dostawca przelewa swą wierzytelność na faktora, ten zaś od razu wypłaca na jego rzecz kwotę pieniężną, na którą opiewa cała przelana wierzytelność (po odliczeniu prowizji około 90%, z reguły nie mniej niż 80% sumy wierzytelności). Główną zaletą faktoringu dyskontowego jest to, że dostawca uzyskuje od faktora natychmiast potrzebne mu pieniądze i może je niezwłocznie wykorzystać na prowadzenie działalności, niezależnie od daty wymagalności wierzytelności. Znaczącą zaletę stanowi także fakt, iż zazwyczaj wartość wierzytelności określana jest w omawianym modelu faktoringu według dnia przedstawienia faktorowi rachunków przez dostawcę, a nie w odniesieniu do terminu jej wymagalności.
9Faktoring zaliczkowy wiąże się z wypłaceniem dostawcy przez faktora w chwili zawarcia umowy jedynie określonej zaliczki. Wysokość tej zaliczki pieniężnej określana jest z uwzględnieniem wielkości wierzytelności ocenianej według dnia jej wymagalności bądź też dnia otrzymania zapłaty od dłużnika (nabywcy towarów). W praktyce kwota zaliczki sięga zazwyczaj 75-80% sumy wierzytelności. 9Faktoring wymagalnościowy charakteryzuje się tym, że faktor w chwili zawarcia umowy nie wypłaca dostawcy ani kwoty pieniężnej stanowiącej ekwiwalent nabywanej wierzytelności (pomniejszonej o należną mu prowizję), ani też stosownej zaliczki pieniężnej, jak to ma miejsce w wypadku faktoringu zaliczkowego. Zapłata dostawcy kwoty odpowiadającej wartości przelanej wierzytelności następuje dopiero z chwilą nadejścia terminu jej wymagalności lub też z upływem określonego czasu po tym terminie bądź też dopiero po zainkasowaniu przez faktora sumy wierzytelności od dłużnika (nabywcy towarów). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz