Formowanie wyrobów ceramicznych przez odlewanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formowanie wyrobów ceramicznych przez odlewanie - strona 1 Formowanie wyrobów ceramicznych przez odlewanie - strona 2 Formowanie wyrobów ceramicznych przez odlewanie - strona 3

Fragment notatki:

FORMOWANIE WYROBÓW CERAMICZNYCH PRZEZ ODLEWANIE    1. Wstęp    Formowanie wyrobów ceramicznych za pomocą odlewania gęstw lejnych jest szeroko  wykorzystywane ze względu na możliwość uzyskiwania skomplikowanych kształtów.  prasowania proszków jest bardzo często stosowana techniką. W żadnym wypadku nie należy  techniki odlewania kojarzyć z odlewaniem metali, podczas którego dochodzi do nadania  kształtu poprzez wypełnienie formy stopionym metalem.     Formowanie ceramiki zachodzi w temperaturze pokojowej (lub niewiele wyższej).  Technika ta operuje zawiesinami proszków, a nie stopionymi fazami. Zawiesiny umieszczane  są w porowatej formie, zawierającej w swojej mikrostrukturze kanaliki, którymi z pomocą sił  kapilarnych lub ciśnienia zewnętrznego usuwana jest ciecz, a pozostaje zagęszczona  kształtka.     2. Surowce wyjściowe    W  zależności od właściwości użytkowych formowanego wyrobu dobiera się rodzaj  proszku oraz jego uziarnienie. Najczęściej stosowane są proszki o uziarnieniu kilkunastu lub  kilkudziesięciu mikrometrów. Dla wytwarzania tworzyw o wysokiej wytrzymałości stosuje  się proszki o przeciętnym rozmiarze ziaren poniżej 5 mikrometrów, przy znacznym udziale  ziaren mniejszych niż 1 mikrometr.    Współczesne technologie ceramiczne coraz częściej sięgają do proszków  submikronowych (o wąskim rozkładzie 0,1 – 1,0  μm). Są one bardzo aktywne podczas  spiekania i pozwalają uzyskiwać wyroby o znacznie zredukowanych rozmiarach wad, co  podnosi jakość i niezawodność produkowanych elementów ceramicznych.    Stosunkowo  często konieczna jest obróbka proszków przeznaczonych do formowania  poprzez odlewanie. Zwykle jest to redukcja rozmiarów ziaren (mielenie) i ich klasyfikacja  (selekcja odpowiedniej frakcji ziarnowej). Pozwala to optymalizować stopień upakowania i  jednorodność formowanego wyrobu.    Najczęściej wspomnianą obróbkę  łączy się z wprowadzaniem środków zwilżających,  upłynniaczy czy lepiszcza i jest ona połączona z przygotowaniem gęstwy lejnej. Wykonuje się  ją w młynach kulowych, wibracyjnych lub mieszadłowych (attritorach).    Po  mieleniu  gęstwa lejna przelewana jest przez sita i ewentualnie separator magnetyczny  (usuwanie zanieczyszczeń żelazem). Z kolei wykonuje się sprawdzenie i ewentualną korektę  lepkości. Tak sporządzona gęstwa gotowa jest do sezonowania, odpowietrzania i odlewania.     3. Przygotowanie gęstw lejnych     W przygotowaniu gęstwy niezwykle pomocnym jest znajomość jej właściwości  reologicznych tj. charakterystyki płynięcia gęstwy opisanej ilościowo w kategorii lepkości  η.  Jeśli stężenie kulistych cząstek jest niewielkie (tzn. nie występuje wzajemne oddziaływanie  pomiędzy nimi ani pomiędzy cząstkami i cieczą) obowiązuje zależność Einsteina: 

(…)

…, szczególnie dla bardzo wysokich zawartości cząstek
stałych, aglomeraty będą działały raczej w kierunku wzrostu lepkości.
Peptyzacja (rozproszenie, dyspergowanie, deaglomerowanie) i koagulacja
(flokulacja, aglomerowanie) cząstek ceramicznych w cieczy są mocno zależne od
potencjału elektrycznego powierzchni cząstki determinowanego przez zaadsorbowane
na niej jony i od rozkładu jonów w cieczy sąsiadującej…
….
ok. 520°C.
Technika ta pozwala formować wyroby o relatywnie dużym zagęszczeniu i nieomal
dowolnym kształcie, w stosunkowo krótkim czasie (w porównaniu z odlewaniem z gęstwy
czy formowaniem wtryskowym)
13. Odlewanie wspomagane elektroforetycznie (ang. electrophoretic casting,
electrophoretic deposition)
Elektroforeza to zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu jednoimiennie
naładowanych cząstek…
… geometrii pola
elektrycznego. Występują kłopoty z korozją elektrod i pojawianie się pęcherzyków gazu
w wyniku elektrolizy. Duże grubości czerepu mogą mieć spory gradient wilgotności
(wysychanie od strony anody).
Stosuje się połączenie odlewania ciśnieniowego z elektroforezą, co daje poprawę
szybkości tworzenia się czerepu i pozwala na produktywne wykorzystanie metody.
Rys. 7. Zasada elektroforetycznego…
…,
przed każdym mieszając gęstwę.
Ocenę stopnia zgęstnienia wykonujemy wyznaczając wskaźnik tiksotropii. W tym celu
umieszczamy gęstwę na 5 minut w cylindrze pomiarowym, a następnie mierzymy czas
wypływu 100 ml gęstwy.
Wykonać trzy pomiary czasu wypływu 100 ml wody.
3. Oznaczenie gęstości pozornej gęstwy metodą piknometryczną.
Do wyznaczenia gęstości pozornej gęstwy użyć należy piknometru o objętości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz