Fora Cesarskie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fora Cesarskie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Fora Cesarskie
Zamysł powstania Forów cesarskich zrodził się pod koniec okresu Republiki wraz z Forum Cezara, które miało być niejako rozszerzeniem forum Romanum, gdyż leżało tuż za kurią senatu. Forum to podnosiło rangę Cezara dzięki umieszczeniu na nim świątyni Wenus pramatki rodu julijskiego. Następnie pojawiały się kolejne Fora: Augusta wraz ze świątynią Marsa Ultora (Mściciela), Forum Nerwy (Transitorium; Przejściowe) ze świątynią Minerwy, Forum Wespazjana ze świątynią Pokoju (Pacis) oraz ostatnie, a zarazem największe z nich Forum Trajana ze świątynią Trajana, która została dedykowana Cesarzowi po jego śmierci przez jego następcę Hadriana. Funkcje Forów nie są do końca określone, wiadomo natomiast, że pełniły funkcję sakralną oraz propagandową mającą za zadanie pokazać wielkość i wspaniałość fundatora. Z przekazów wiadomo jest, że portyki mieściły w sobie galerie sztuki, eskedry z ławami pełniły zapewne funkcję audytoriów, gdzie w starożytności swoje dzieła mogli przedstawiać pisarze i poeci. Dzieła sztuki znajdujące się w galeriach oraz odczytywane poematy zapewne miały za zadanie ukazać fundatora w korzystnym świetle poprzez pokazanie przedstawień z np. zwycięskich wojen. Fora prawdopodobnie pełniły również rolę miejsca spotkań intelektualnej elity starożytnego Rzymu. Forum Cezara (Forum Julium)
Budowa została rozpoczęta za Cezara w 54r. p.n.e., a ukończona dopiero za czasów Augusta. Forum było prostokątnym placem o wymiarach 160x75 m. Wzdłuż dłuższych boków biegły portyki, wejście usytuowane było na krótkim południowo-wschodnim boku. Naprzeciw wejścia w głębi placu, wznosiła się umieszczona na wysokim podium świątynia Wenus Rodzicielki (Venus Aeneadum Genetrix) legendarnej matki rodu Juliuszów. Świątynia otoczona była portykiem, który był swojego rodzaju muzeum malarstwa greckiego. Znajdowały się tam między innymi dwa obrazy ręki Timomachosa z Bizancjum. Do południowo-zachodniego boku przylegał rząd tabern. Forum pełniło rolę miejsca kultu, przechadzek, galerii sztuki oraz placu handlowego. Forum Augusta
Zbudowane w 2r. p.n.e. na przeciw forum Cezara, na prostopadłej do niego osi, było niewielkie lecz harmonijnie skomponowane. Aby Forum zostało ukończone cesarz musiał wykupić teren pod jego budowę i wyburzyć znajdujące się tam domy, co być może wpłynęło na nie za wielkie rozmiary placu (125x90 m). Kompleks ten podobnie zresztą jak wszystkie rzymskie założenia architektoniczne jest założeniem osiowym. Jest to prostokąt z portykami na dłuższych bokach i ze świątynią Marsa Mściciela (Ultora) znajdującą się w głębi placu na wprost wejścia. Forum Augusta od starszych rzymskich placów odróżnia ukształtowanie bocznych portyków, które są oskrzydlone eksedrami tworzącymi symetryczny układ z absydą świątyni

(…)

… Trajana. Z budynków znajdujących się na forum do dzisiejszego dnia możemy podziwiać jedynie kolumnę Trajana, reszta z budowli nie zachowała się. Powstające na forach budowle i pomniki pokazywały potęgę i wspaniałość nie tylko wiecznego miasta ale i samych cesarzy. Część Forów przykryta jest dzisiaj przez drogę szybkiego ruchu Via dei Fori Imperiali z czasów Benito Mussoliniego. Bibliografia:
A. Sadurska…
… podium, z monumentalnymi schodami w fasadzie, z głębokim przedsionkiem i wąskimi bocznymi portykami. W świątyni miał obradować senat w sprawach wojen i triumfów, a wodzowie, którzy zwyciężali mieli tu składać odznaki triumfalne. W rzeczywistości forum stało się miejscem kultu rodu julijskiego. Świadczy o tym nazwa świątyni Marsa, która przypomina o pomszczeniu śmierci Cezara. W portykach forum ustawione…
…. Pomimo bliskiego sąsiedztwa z Forum Augusta i Forum Julium oraz podobieństwach w wyglądzie i funkcjach palc ten do IV w. nie uzyskał miana forum, lecz nosił nazwę Templum Pacis (Sanktuarium Boginii Pokoju). Forum miało kształt prostokąta o wymiarach 125x115 m. Jego oś jest równoległa do osi Forum Cezara i prostopadła do osi Forum Augusta. Główną oś wyznacza niewielka cella, o czterokolumnowej, frontowej fasadzie…
… (średniowieczna nazwa włoska).
Forum Trajana
Najwspanialsze i największe forum cesarskie. Znamy nie tylko jego fundatora, którym był Trajan, ale również architekta Apollodorosa z Damaszku. Forum Trajana różni się od pozostałych forów cesarskich, łączyło w sobie więcej funkcji. Oś forum przegrodzona była przez ogromną Bazylikę Ulpie (od nazwiska rodowego cesarza Ulpius), o osi przeciwstawnej, a zakończona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz