Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Kalibracja piknometru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Kalibracja piknometru - strona 1 Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Kalibracja piknometru - strona 2 Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Kalibracja piknometru - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie
„Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych; Gęstość. Współczynnik załamania światła. Napięcie powierzchniowe.”
Część I
Wyznaczenie gęstości i objętości molowej.
1.Podstawy teoretyczne
Gęstość- jest to stosunek masy m do objętości danej substancji
Jest to tzw. gęstość absolutna, podawana zazwyczaj w g/cm3.
Objętość molowa jest to objętość jednego mola substancji. Wiąże ją z gęstością zależność
gdzie: M- masa molowa. Objętość molowa zależy od temperatury i ciśnienia. Dla faz skondensowanych (tzn. dla cieczy i ciał stałych) zależności te określają wzory słuszne przy niezbyt dużych zmianach ciśnienia lub temperatury gdzie: izobaryczny współczynnik rozszerzalności termicznej,
izotermiczny współczynnik ściśliwości.
Objętość molowa jest wielkością addytywną, tzn. jej wartość dla cząsteczki można obliczyć z udziałów atomów lub grup atomów.
Gęstość substancji wyznacza się za pomocą piknometru. Jest to naczynie szklane, umożliwiające dokładne zmierzenie masy cieczy o ściśle określonej objętości. Piknometr składa się z naczynia zakończonego kapilarą. Niewielkie wymiary powierzchni przekroju kapilary zmniejszają do minimum parowanie cieczy oraz zmniejszają błędy, które mogłyby powstać przez niezbyt dokładne ustalenie poziomu cieczy w piknometrze. Aby wyznaczyć gęstość cieczy tą metodą należy najpierw dokonać kalibracji w celu wyznaczenia objętości piknometru. 2. Aparatura i odczynniki
piknometr,
ultratermostat,
waga analityczna,
strzykawki do cieczy,
woda destylowana,
aceton.
3. Wykonanie ćwiczenia
Nastawić temperaturę na żądaną temperaturę,
Piknometr przepłukać acetonem i wysuszyć,
Zważyć suchy piknometr na wadze analitycznej,
Napełnić piknometr badaną substancją i umieścić w termostacie na 15 minut,
Usunąć bibułą nadmiar cieczy z górnej części kapilary piknometru,
Wyjąć piknometr z termostatu i po osuszeniu z zewnątrz zważyć,
Pomiary wykonać w czterech temperaturach.
4. Opracowanie wyników
Kalibracja piknometru
Tabela 1.
Temperatura /oC


(…)

… I jest próżnia to stosunek nazywa się współczynnikiem załamania światła danej substancji. Współczynnik załamania światła zależy od temperatury (ze względu na zmianę gęstości substancji badanej).
Wielkość opisana wzorem:
nazywa się refrakcją molową. Refrakcja molowa jest wielkością addytywną. Pomiary współczynnika załamania światła wykonuje się najczęściej przy użyciu refraktometrów (w naszym doświadczeniu refraktometr zanurzeniowy z termostatowanymi pryzmatami), wykorzystujących zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia na granicy dwóch ośrodków. Źródłem światła jest lampa sodowa. Pomiar współczynnika załamania światła stosuje się do identyfikacji związków chemicznych i do oznaczania ich czystości. często wielkość ta wykazuje liniową zależność od składu roztworu, jednak najczęściej posługujemy się krzywą wzorcową. 2. Aparatura i odczynniki refraktometr,
termostat,
lampa sodowa,
strzykawki,
suszarka ręczna,
woda destylowana.
3. Wykonanie ćwiczenia
Nastawić termostat na żądaną temperaturę,
Włączyć lampę sodową 10 minut przed pomiarem,
Wprowadzić pomiędzy pryzmaty pryzmaty refraktometru za pomocą strzykawki kilka kropel badanej cieczy,
Po ustaleniu w polu widzenia okularu położenia linii granicznej odczytać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz