Fizyka - pojęcie przetworników

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - pojęcie przetworników - strona 1 Fizyka - pojęcie przetworników - strona 2 Fizyka - pojęcie przetworników - strona 3

Fragment notatki:

Przetwornikiem C/A nazywamy każdy przetwornik, który przetwarza wielkość  cyfrową na jakąś dowolną wartość elektryczną. Może to być przetwarzanie  częstotliwości generatora TTL na napięcie wyjściowe w jakimś przyjętym  przez producenta zakresie, lub przetwarzanie konkretnego kodu cyfrowego na  na wartość napięciową, prądową lub inną. Przetwornik f/U Za przykład przetwornika posłuży nam układ przetwornika czestotliwość  TTL/napięcie zbudowany na układzie UCY 74 121. Metoda ta czasem jest nazywana bezpośrednim przetwarzaniem częstotliwości  na napięcie i odbywa się na zasadzie przetworzeniu odpowiedniej ilości  impulsów z wejścia (tutaj mamy do czynienia z wejściem i sygnałem TTL) w  jednakowe impulsy prądowe (porcje ładunku) o tej samej częstotliwości, w  związku z ustaloną stałą czasową w układzie UCY 74 121. Wyjściowy ciąg  impulsów zostaje przepuszczony przez integrator (tak jak filtr  dolnoprzepustowy) w celu uśrednienia wartości, a na wyjściu otrzymujemy  wartość napięcia, która jest proporcjonalna do częstotliwości sygnału  wejściowego. Dodatkowy filtr dolnoprzepustowy ma za zadanie zlikwidować  tętnienia, które pojawiają się na wyjściu integratora. Oblicza się go ze wzoru  RC = 0,69(n+1)T 0, gdzie T0 jest okresem tętnień na wyjściu n-bitowego  przetwornika f/U. Cechy przetwornik C/A - MC 1408 (DAC 0808): - 8 bitowy szybki przetwornik C/A z wyjściem prądowym, - łatwość dostosowania do współpracy z układami typu ECL, TTL, CMOS,  PMOS, HTL poprzez dostosowanie napięcia na końcówkę ULC, - układ jest wykonany w technologii bipolarnej, - czas ustalania prądu wyjściowego - 85 ns, - maksymalny błąd nieliniowości ± 0,19% FS, a dla DAC 08A nie większy niż  ±0,1% FS, - zakres temperatur pracy - 55 °C do + 125 °C, - w konfiguracji przetwornika mnożącego pasmo układu wynosi 1 MHz, - zakres napięć zasilających ± 4,5 V do ± 18 V, - prąd odniesienia może być od 0 do 4 mA, - konstrukcja układu jest typowa dla przetworników C/A pracujących z  przełączaniem prądów i siecią rezystorową R-2R - prąd pełnego zakresu IFS jest zależny liniowo od prądu odniesienia IR,  zgodnie z zależnością IFS = I0 + !I0 = (255/256) * IR, gdzie IR jest prądem  ustalanym zewnętrznie. -Przykładowe wartości napięcia wyjściowego odpowiadającego: - Zerowej wartości słowa cyfrowego (00h) - U0 min = 0 V, - Najmniej znaczącemu bitowi (01h) - 1 LSB, U0 = 0,03 V, - Najbardziej znaczącemu bitowi (80h) - 1 FS, U0 = 5,01 V, - Pełnej wartości słowa cyfrowego (FFh) - U0 max = 10,02 V, - Pełnemu zakresowi przetwarzania - UFS = 10,02 V - 0 V = 10,02 V. Oceny badanego przetwornika pod względem dokładności przetwarzania:

(…)

… do jednego
wzmacniacza operacyjnego, które to kluczowane kodami binarnymi za pomocą
tranzystorów bipolarnych lub unipolarnych do zasilania wzorcowego lub masy
dostarczają do niego szereg napięć wejściowych. Krańcowa wartość napięcia
odpowiada wartości 2n - 1, gdzie n to rozdzielczość wejściowa przetwornika.
Im dokładniejsza wartość napięcia wzorcowego oraz dokładne wykonanie
rezystorów, tym napięcie…
… operacyjne.
Decydują one o szybkości całego układu, ponieważ są najwolniejszą jego
częścią. I dlatego jeżeli nie jest konieczne napięcie na wyjściu przetwornika, to
odjęcie z układu wzmacniacza operacyjnego daje nam tanim kosztem wyjście
prądowe o dużej szybkości reakcji na stan z wejścia przetwornika C/A.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz