Fizyka budowli dla inżyniera i archikekta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3570
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli dla inżyniera i archikekta - strona 1 Fizyka budowli dla inżyniera i archikekta - strona 2 Fizyka budowli dla inżyniera i archikekta - strona 3

Fragment notatki:


Co architekt i inżynier budowlany powinni wiedzieć z fizyki budowli? Artykuł komentuje: Jacek Szwoch - prezes zarządu Swisspor Polska. Przegroda termoizolacyjna przyszłości Co najmniej 40 procent energii zużywamy na ogrzanie i wentylację budynków. Wynika z tego, że oszczędzanie energii w budownictwie jest najważniejszym sposobem na polepszenie naszego bilansu energetycznego i poprawę ekologicznej jakości życia. To zaś zależy przede wszystkim od jakości przegród w budynkach - ścian, stropów, dachów, drzwi, okien, fundamentów, itd. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie na przegrodę termoizolacyjną przyszłości. Liczymy zarówno na propozycje rozwiązań szczegółowych - pomysły poprawiające jakość już istniejących przegród, jak i na zupełnie nowe idee materiałów izolacyjnych. Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje Państwa twórcze myślenie i znajdziemy wielu "polskich Edisonów". Więcej Co najmniej 40 procent energii zużywamy na ogrzanie i wentylację budynków. Wynika z tego, że oszczędzanie energii w budownictwie jest najważniejszym sposobem na polepszenie naszego bilansu energetycznego i poprawę ekologicznej jakości życia.& W procesie inwestycyjnym obserwacje wykazują, że inwestor indywidualny z reguły nie jest zainteresowany sprawami przyszłej eksploatacji budynku; stara się natomiast kupić najtańszy projekt, aby tylko uzyskać pozwolenie na budowę i nie zwraca uwagi na rozwiązania techniczne grożące np. wysokimi kosztami eksploatacji lub na wady i niedopracowanie projektu. Z kolei deweloper lub spółdzielnia szuka najtańszych rozwiązań technicznych. 1. Wstęp Według definicji europejskiej Standing Conference of Building Physics Professors (Stałej Konferencji Profesorów Fizyki Budowli) na fizykę budowli składają się następujące obszary tematyczne, nazwane skrótowo: ciepło, wilgoć, hałas, pożar, światło, klimat. Jak widać, zakres Fizyki Budowli pokrywa znaczną część tematyki Wymagań Podstawowych, które powinny spełniać budynki zgodnie z Art. 5 ustawy Prawo Budowlane. W rzeczywistości w praktyce, poza tematyką bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego (gdzie architekta i inżyniera budowlanego wspiera rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych), inne wymagania podstawowe są słabo egzekwowane w projektowaniu. Wynika to z: braku Fizyki Budowli w standardach nauczania na kierunku Budownictwo i zbyt małego wymiaru Fizyki Budowli na kierunku Architektura, w konsekwencji nauczania Fizyki Budowli tylko na części wydziałów Budownictwa i Architektury i przeważnie w niewystarczającym wymiarze, słabej dostępności dla studentów norm, katalogów i programów komputerowych, m. in. ze względów finansowych,

(…)

… dla materiałów murowych wg PN-EN 1745, wartości obliczeniowe wg badań ITB). 3. Przenikanie ciepła w stanie ustalonym przez przegrody budowlane nieprzezroczyste stykające się z powietrzem zewnętrznym wg PN-EN ISO 6946. 3.1. Jednowymiarowe przenikanie ciepła w przegrodach z warstw jednorodnych 3.2. Opór cieplny przegród z warstw jednorodnych i niejednorodnych 3.3. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła (bez uwzględnienia mostków cieplnych) 3.4. Obliczanie rozkładu temperatury w przegrodzie 3.5. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła komponentów z warstwami o zmiennej grubości 3.6. Pojęcie mostków cieplnych w przegrodach, mostki punktowe i liniowe 3.7. Obliczanie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła ścian szczelinowych Uc wg PN-EN ISO 6946 3.8. Uwzględnianie wpływu mostków liniowych w stratach…
… i temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania PN-EN ISO…
… użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycz-nej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa Program KOBRA. PHYSIBEL c. V., Belgia. Program do obliczeń współczynnika przenikania ciepła U_2006, ITB, 2006. Audytor…
… budynkach. Mniej spektakularne, ale nie mniej uciążliwe dla użytkowników są błędy w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej budynków, dotyczące głównie niewystarczającej izolacyjności akustycznej przegród międzymieszkaniowych i okien budynków przy trasach komunikacyjnych. Autorzy postanowili przedstawić minimum niezbędnego stanu wiedzy z zakresu ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków i akustyki budowlanej…
…. 2.1. Formy i pojęcia podstawowe przenoszenia ciepła 2.2. Przenoszenie ciepła przez przewodzenie 2.3. Przenoszenie ciepła przez konwekcję 2.4. Przenoszenie ciepła przez promieniowanie 2.5. Złożone przenoszenie ciepła2.6. Przewodność cieplna materiałów budowlanych (wartości deklarowane i obliczeniowe wg PN-EN ISO 10456, stabelaryzowanie wartości obliczeniowe wg PN-EN 12524, wartości obli-czeniowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz