Fizjologia ryb - pytania egzaminacyjne, część I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3514
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia ryb - pytania egzaminacyjne, część I - strona 1 Fizjologia ryb - pytania egzaminacyjne, część I - strona 2 Fizjologia ryb - pytania egzaminacyjne, część I - strona 3

Fragment notatki:

1.Narząd wzroku i proces widzenia .
To w jaki sposób widzimy świat zależy od:
· Sygnału świetlnego docierającego do receptorów w oku
· Przetwarzania tego sygnału w obrębie oka
· Suma wszystkich doświadczeń i wiedzy o naszym świecie
Przesyłanie bodźców świetlnych jest bardzo szybkie, stąd wszystkie zmiany są odbierane
natychmiast. W soczewce skupiają się promienie świetlne.
Siatkówka - Powstaje tu obraz odwrócony. Za pomocą impulsów nerwowych, obraz
przekazywany jest do mózgu - następuje tam jego odwrócenie i analiza. Siatkówka
to najważniejsza część oka:
· Najbardziej wewnętrzna, najbliżej mózgu
· Warstwa komórek zwojowych
· Aksony komórek zwojowych zbierają się w miejscu - tarczy nerwu wzrokowego i tworzą
włókna nerwu wzrokowego
Warstwa środkowa - Tworzą komórki dwubiegunowe. Towarzyszą im komórki
amakrynowe i komórki horyzontalne, Tworzą one położenie poziome po między fotoreceptorami i komórkami dwubiegunowymi.
Warstwa najbardziej zewnętrzna - Najbliżej soczewki. Tworzą ją fotoreceptory.
U niższych kręgowców: ryb, płazów, gadów mają one zdolność kurczenia się - Zdolność
przemieszczania się pomiędzy komórką dwubiegunową a nabłonkiem barwnikowym. Fotoreceptory
- do kilku do kilkuset tyś / mm2 siatkówki. Ich ilość zależy od głębokości na której ryby pływają.
Ryby głębinowe mają tylko pręciki, brak natomiast czopków. Im bliżej powierzchni wody tym
więcej jest czopków.
Pręciki - Wydłużone komórki mające zdolność kurczenia się (przy słabym świetle). Przy
silnym naświetleniu wydłużają się, sięgając nabłonka barwnikowego. Mają bardzo niski prog
pobudliwości. Dają możliwość odbioru bodźców przy słabym świetle, przy rozproszonym mają
słabą rozdzielczość - obraz jest zamazany. Powodem tego jest to, że pręciki połączone
są z komórkami zwojowymi w stosunku N : 1 - czyli dużo pręcików na jedną komórkę zwojową.
Czopki - Mają wysoki próg pobudliwości, wysoką rozdzielczość i połączenie z komórkami
zwojowymi. 1: 1 czyli jeden czopek do jednej komórki zwojowej. Mają zdolność kurczenia się.
W słabszy świetle wydłużają się, przy silnym kurczą.
Istotą widzenia są zawarte w fotoreceptorach barwniki wzrokowe. Znajdują się one
w zewnętrznych częściach fotoreceptorów, we wpukleniach ich błony i stanowią ok. 35 % suchej masy receptora. Najbardziej rozpowszechnionym barwnikiem jest rodopsyna (purpura wzrokowa). Występuje w fotoreceptorach skorupiaków, owadów oraz w pręcikach kręgowców lądowych i ryb morskich. Składa się z bezbarwnej części białkowej związanej z żółtym karotenoidem - retinen (pochodna witaminy A).


(…)

…” jest wyżej zorganizowany czynnik infekcyjny od komórki bakteryjnej w górę, to wówczas dochodzi do fagocytozy, a reszty tej fagocytozy strawione wyłącznie na zewnątrz komórki makrofaga i to one tworzą właściwy antygen.  d) Makromelanofagi w kolejnym etapie prezentują kolejny gen limfocytom, głównie limfocytowi B.  e) Najczęściej taka prosta prezentacja nie wystarczy do aktywacji limfocytu B i wytworzenia  przeciwciał. Najczęściej makrofagi prezentujące antygen wydzielają monokinazy, które stymulują limfocyty Th do namnażania się i produkcji limfokin.  f) One z kolei pobudzają limfocyty B.  g) Antygen prezentowany przez makrofagi wiąże się z receptorem błonowym limfocytu B,  następnie wchłaniany jest do jego wnętrza, po czym następują intensywne podziały takich  limfocytów, w efekcie powstają duże liczby…
kwasu węglowego w erytrocytach zachodzą 300 razy szybciej niż w osoczu. Dzieje się że erytrocytach występuje anhydraza węglanowa. Anhydraza węglanowa występuje w komórkach nerek, trzustki i skrzelach.
3. Wentylacja skrzeli - jednokierunkowy przepływ ośrodka oddechowego. Mechanizm wentylacji skrzeli: • ruch skrzelami (mało efektywny, słabe mięśnie pokrywy skrzelowej, minimalne wykorzystywanie) • ruch…
…) - ułatwione oddawanie tlenu Schemat wymiany w skrzelach: poprzez nabłonek do skrzeli dostaje się O2, dalej do naczyń włosowatych i do erytrocytów, gdzie łączy się z hemoglobiną i powstaje oksyhemoglobina. Oksyhemoglobina jest kwasem i w związku z tym zaczyna przyłączać jony K+ pochodzące z dysocjacji KCl. Wolne jony Cl- są usuwane z osocza a na ich miejsce na zasadzie kontr wymiany jonowej pochłaniany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz