Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 4 - strona 1

Fragment notatki:

Finanse zakładu ubezpieczeń dr Daniel Szewieczek Wykład 4
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO ANALIZY FINANSOWEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
Sprawozdanie finansowe stanowi syntetyczne zestawienie danych ewidencyjnych przedstawionych w uniwersalnej formie, której układ określają zasady prawne
Elementami sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego są:
bilans
techniczny rachunek ubezpieczeń na życie (dział I)
techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych (dział II)
ogólny rachunek zysków i strat
zestawienie zmian w kapitale własnym
rachunek przepływów pieniężnych dodatkowe informacje i objaśnienia
ANALIZA DYNAMIKI I STRUKTURY WIELKOŚCI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
ANALIZA POZIOMA (DYNAMIKI)
służy badaniu zmian zachodzących w wybranych pozycjach sprawozdań finansowych w czasie
analiza dynamiki to porównywanie w czasie - określa kierunki rozwoju zakładu ubezpieczeń - analiza trendów
porównania w czasie pozwalają stwierdzić czy w badane wskaźniki w okresie analizy uległy poprawie, czy też pogorszeniu
Rodzaje analizy dynamiki
W zależności od przyjętej podstawy rozróżnia się:
zwykłe porównanie w czasie - oparte na podstawie stałej (wskaźnik jednopodstawowy) - podstawą analizy jest wskaźnik z jednego wybranego okresu
łańcuchowe porównanie w czasie - oparte na podstawie zmiennej (wskaźnik wielopodstawowy) - przy każdym porównaniu podstawą jest wskaźnik z okresu poprzedzającego okres badany
przykład:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok
2002
2003
2004
2005
Składka przypisana brutto (mln PLN):
400
420
455
500
Wskaźniki dynamiki zwykłe:
100,0%
105,0%
113,8%
125,0%
(dane z 2002r. = 100%) [%]
 
 
 
 
Wskaźniki dynamiki łańcuchowe:
x
105,0%
108,3%
109,9%
(dane roku poprzedniego = 100%) [%]
 
 
 
 
Określenie dynamiki dodatniej - przyrostu oraz dynamiki ujemnej - spadku (wykorzystywane zarówno w przypadku wskaźników o podstawie stałej, jak i we wskaźnikach łańcuchowych)
LUB (wykazuje identyczny wynik)


(…)

… w sumie bilansowej (np. udział lokat terminowych w sumie aktywów)
analiza udziału pozycji analitycznych w kategoriach syntetycznych (np. udział dłużnych papierów wartościowych w sumie lokat, udział kapitału podstawowego w ogólnej wartości kapitału własnego)
Analiza struktury - analiza pionowa TECHNICZNEGO RACHUNKU UBEZPIECZEŃ ORAZ OGÓLNEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
pozwala określić strukturę przychodów oraz kosztów zakładu ubezpieczeń
pozwala zbadać udział poszczególnych elementów w tworzeniu wyniku technicznego oraz wyniku brutto i netto ubezpieczyciela
Wynik techniczny ubezpieczyciela - wszystkie operacje zakładu ubezpieczeń muszą być księgowane w technicznym, a jak robi coś innego niezwiązanego z ubezpieczeniami to wykazuje to w ogólnym rachunku zysków i strat.
Podstawowe zakresy zastosowania analizy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz