Finanse - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 1 - strona 1 Finanse - wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

Wprowadzenie do finansów
Trochę teoriiPodstawowe funkcje • Funkcja stabilizacyjna
• Funkcja alokacyjna
• Funkcja redystrybucyjnaFunkcja stabilizacyjna
• Wspieranie procesów gospodarczych
• Dążenie do stałego i zrównoważonego wzrostu
• Optymalne wykorzystanie czynników produkcjiFunkcja alokacyjna
• Podział czynników produkcji między produkcję publiczną i prywatną • Podział na działy, gałęzie itd.Funkcja redystrybucyjna
• Wtórny podział dochodów pod wpływem mechanizmu rynkowego lub regulacji • Instrumenty: renty, zasiłki, emerytury
• Przedmiotem redystrybucji nie tylko dochód, ale też majątek (np. przedsiębiorstw w postaci akcji, obligacji)Ilościowa teoria pieniądza
MV = PT
gdzie:
M - ilość pieniądza w obiegu
V - szybkość obiegu pieniądza
P - poziom cen
T - wolumen towarów i usługSystematyka zjawisk finansowych
• Systematyka przedmiotowa
• Systematyka podmiotowaGranice emisji pieniądza - teoria
• Szkoła bankowa - W. Tooke - emisja powiązana z dyskontem weksli czyli zależna od handlu - koncepcja liberalna
• Szkoła kruszcowa - D. Ricardo - emisja może być związana z wydatkami rządowymi - nadmiar pieniądza rodzi inflacjęReglamentacje emisji pieniądza
• Pełne pokrycie emisji banknotów (w aktywach realnych - kruszce, obligacje)
• Limit emisji banknotów • Emisja proporcjonalna do zasobów złota -
uelastycznienie emisji
Mnożnik pieniądza wkładowego
• Możliwość kreacji pieniądza w systemie bankowym jest wprost proporcjonalna do wkładu pierwotnego i odwrotnie proporcjonalna do stopy rezerwy obowiązkowej
D = Dp / r
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz