Finanse - test wiedzy - Dotacje przedmiotowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - test wiedzy - Dotacje przedmiotowe  - strona 1 Finanse - test wiedzy - Dotacje przedmiotowe  - strona 2

Fragment notatki:

Zaznacz, które z poniższych cech państwowych jednostek budżetowych są prawdziwe
jest finansowana z budżetu gminy ma własny rachunek bankowy ma własne dochody
nie może dokonywać wydatków jest powiązana z budżetem brutto Dotacje przedmiotowe
mogą otrzymać banki określa ustawa budżetowa związane są ze świadczeniem usług są dochodami gminy są formą rozliczeń bezgotówkowych
Przedawnienie decyzji następuje po
3 latach od wydania decyzji o powstaniu zobowiązania
5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zobowiązanie powstało
3 lub 5 latach
Samoistną kompetencję do dysponowania rezerwa ogólną posiada RM Prezes RM
Minister Finansów
Cechą podatku jest
zwrotność
odpłatność jednostronność normowania przez państwo Podatek dochodowy od osób prawnych opłacają spółki cywilne
przedsiębiorstwa państwowe, spółki zoo
spółki cywilne, spółki komandytowe przedsiębiorstwa, spółki zoo Wojewoda może
przenieść subwencje ogólne między gminami dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami zwiększyć ogólne rozmiary wydatków budżetowych wojewody
stwierdzić, że uchwała gminy w sprawie podatkowej jest nieważna ustalić budżet gminy Naruszenia dyscypliny podatkowej określone są w
ustawie budżetowej
finansach publicznych
15 punktach
ustawie karnej skarbowej ustawie prawo budżetowe ustawie kodeks wykroczeń
Ubezpieczenia społeczne obejmują świadczenia pieniężne w razie
powodzi niezdolności do pracy kradzieży
odstąpienia od umowy macierzyństwa Dewizy to
dolary USA czeki opiewające na waluty obce złoto waluty obce ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz