FINANSE- ROZSZERZENIE tematy 1-3 SUM UEK

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSE- ROZSZERZENIE tematy 1-3 SUM UEK - strona 1

Fragment notatki:

Roszerzone opracowanie tematow 1-3 z finansów. Pojęcie, przedmiot i metoda nauki finansów. Etymologia pojęcia ,,finanse?. Współczesne rozumienie finansów. Finanse w ujęciu instrumentalnym. Finanse w ujęciu funduszowym. Istota i klasyfikacja zjawisk finansowych. Metoda badań nauki finansów. Metoda strumieniowa. Pojęcie i funkcje systemu finansowego. Struktura systemu finansowego. Kryzys finansowy. Kategorie finansowe. Kategorie przychodowe. Kategorie dochodowe. Renta pieniężna. Klasyfikacja długu publicznego wg kryterium. Kategorie wydatkowo ? kosztowe. Kategorie podatkowe. Kategorie dłużne. Dług finansowy. S. Owsiak, Podstawy nauki finansów. Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka. D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Deficyt finansowy. Kredyt pieniężny. Typowe funkcje kredytu pieniężnego (bankowego), funkcja emisyjna, funkcja kreacji pieniądza, funkcja dochodowa, funkcja alokacyjna, funkcja kontrolna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(…)

… podmiotu. Na ogol zakłada się, ze niewielkie zmiany ogólnego poziomu cen (inflacja
pełzająca) pobudzają gospodarkę
Cenowa elastyczność popytu
E PD=
 procentowa zmiana wielkosci popytu 
 procentowa zmiana ceny 
Cenowa elastyczność podaży:
E PS=
 procentowa zmiana wielkosci podazy
 procentowa zm iana ceny 
Reakcja popytu i podaży na zmiany cenowe stanowi ważne źródło informacji dla podmiotów…
… przedsiębiorstw, budżety gospodarstwa domowych, itd.
Instytucje finansowe to podmioty działające w sektorze finansowym. W ramach tych podmiotów
rozróżnia się bankowe instytucje finansowe, w tym bank centralny oraz pozabankowe instytucje finansowe.
Wśród bankowych instytucji finansowych dominują banki komercyjne, banki rozliczeniowe, instytucje
oszczędnościowo – pożyczkowe, banki inwestycyjne, banki hipoteczne
… z dyskontowaniem przez rynek informacji o
niedostatecznej płynności, niewypłacalności podmiotów rynkowych. Skutkiem tych zmian jest ujawnienie się
nieefektywności rynków związanych z asymetria informacji pomiędzy inwestorami a emitentami niektórych
instrumentów finansowych [tzw. toksycznych aktywów](kiedy inwestorzy uświadamiają sobie ze popełnili błąd
selekcji negatywnej)
Rodzaje kryzysów finansowych:
− bankowy…
…- które informują o ile zmienia się koszty całkowite w przypadku
zmniejszenia lub zwiększenia produkcji o jednostkę.
Funkcjonuje również pojecie kosztu ekonomicznego- stanowiącego wszystkie koszty explicite (inaczej
księgowe) i implicite (koszty alternatywnego wykorzystania czynników produkcji), łącznie z częścią zysku,
zwana zyskiem normalnym niezbędna do zatrzymania zasobów w danej działalności. Zysk normalny
… do Eurolandu)
 zakresu (dług państwowy w węższym zakresie obejmuje dług rządowy, w szerszym także zobowiązania
samorządów)
 wpływu na gospodarkę (dług publiczny krajowy – nie powoduje transferu kapitału i procentu za
granice ale tworzy efekt wypychania kapitału krajowego poza obieg stricte gospodarczy; dług
publiczny zagraniczny - pożyczki i kredyty zaciągane u rządów innych krajów oraz emitowane
skarbowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz