Finanse publiczne- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne- wykład 6 - strona 1 Finanse publiczne- wykład 6 - strona 2 Finanse publiczne- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse publiczne dr Jolanta Gałuszka
Wykład 6
Klasyfikacja wpływów publicznych
Wpływy publiczne można podzielić wg technik stosowanych podczas ich pobierania, wg miejsca, jakie zajmują one w kasach publicznych (klasyfikacja finansowa) lub też wg ich natury ekonomicznej (klasyfikacja ekonomiczna)
klasyfikacja prawna - kryterium to oparte jest na rozróżnieniu, czy w technikach pozyskiwania tych wpływów podmioty publiczne wykorzystywały swą władzę, czy tez nie.
podatki i wpływy z grzywien,
wynagrodzenia za świadczone usługi, czynsze, fundusze wsparcia, darowizny, zapisy
dochody z majątku i udziałów finansowych oraz należna państwu część dochodów z przedsiębiorstw państwowych
zwrot pożyczek i zaliczek inne dochody mające swe źródło w rozlicznych działaniach administracyjnych
klasyfikacja finansowa- oparte jest na fakcie, że niektóre spośród zasobów publicznych stają się bezpośrednio częścią majątku podmiotów publicznych i nie podlegają żadnym obciążeniom ani obowiązkowi zwrotu. Są to tzw. stałe wpływy publiczne, inne wpływy to o charakterze czasowym, także wpływy nadzwyczajne i zwyczajne
klasyfikacja ekonomiczna - opiera się na rodzaju bogactwa, którego dotyczy pobranie, lub na rodzaju wywoływanych przez owo pobranie następstw gospodarczych - przede wszystkim podatki
Znaczenie operacji publicznymi zasobami Prawo WAGNERA - prawo stale rosnących potrzeb finansowych
Wzrost wydatków nie jest równoznaczny ze wzrostem bogactwa publicznego (czy PKB) PRZYCZYNY wzrostu wydatków
socjologiczne - im bardziej podmioty gospodarujące są bardziej aktywne, tym wykazują większą tendencję do rozszerzania swojej działalności, a tym zwiększania wydatków, co jest dowodem ich działania. Potwierdza to Kartezjusz: „”Wydaje więc jestem”. Wzrost wydatków jest odczuwalnym przejawem rozwoju osobowości.
historyczne
polityczne:- główna przyczyna to wzrost działalności państwa; nastąpiła przemiana z 19-wiecznego „stróża państwa” w „państwo opiekuńcze” to zasadniczo implikuje wzrost wydatków'
Powszechne stało się korzystania z darmowych usług publicznych
rozwój nowych technik podatkowych z proporcjonalnych na progresywne; zjawisko „znieczulenia podatkowego” dotyczące podatków pośrednich, które nie są bezpośrednio zauważalne przez podatników, gdyż włączane są w ceny to/usl. zmiana charakteru wydatków, zakres korzystania z publ. zasobów fin. został rozszerzony o inne niż administrację państwową, warstwy oraz przeznaczane na inwestycje i infrastrukturę, co stanowi silny impuls do hojności deputowanych do parlamentu

(…)

… zwłaszcza małych i średnich, które nie są w stanie same ponieść ciężaru niektórych wydatków publicznych np. EWEA, lub też w celu prowadzenia wspólnej polityki obronnej ponosząc tym samym mniejsze koszty; konsekwencją wzrostu wydatków jest zatem konsolidacja państw finansowej - granica wydatków - najpierw dokonuje się wydatków: niezbędnych (utrzymanie sieci komunikacyjnej, wymiar sprawiedliwości itp.), - użyteczne (budowa szkół, szpitali, itp.)
mających cechy luksusu, których użyteczność nie jest już tak oczywista.; fiskalizm podatkowy - jego granice - optymalny punkt opodatkowania to, gdy korzyści społeczne z rosnących wydatków przeważają nad niekorzystnymi następstwami społecznymi rosnącego opodatkowania. Optimum może przybierać różny poziom - w okrasach ożywienia warto redukować wydatki publiczne
… - ogólnego wzrostu cen, pogłębić się może również deficyt bilansu handlowego, jeżeli wzrost konsumpcji nie jest zostanie zrównoważony wzrostem masy towarów na rynku; komplesowość to powiązanie również wydatków publ. z koniunkturą gospodarczą - w okresie recesji potrzebna będzie większa osłona państwa w postaci wydatków socjalnych jednak bardziej zależne od koniunktury będą wpływy niż wydatki publ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz