Finanse przedsiębiorstw - podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw  - podstawy  - strona 1 Finanse przedsiębiorstw  - podstawy  - strona 2

Fragment notatki:


Finanse obejmują 3 podstawowe obszary: 1 . Zarządzanie kapitałem (środki finansowe) 2. Finansowanie (zaopatrzenie w kapitał) 3. Zastosowanie kapitału = inwestycje Wskaźniki obejmujące: zarządzanie kapitałem (ad 1) zysk - (przychody i koszty ) nadwyżka prz ychodów nad kosztami płynność - możliwość regulacji zobowiązań finansowych (codzienne wpływy i wydatki) wskaźnik rentowności - [zysk - przychody koszty] zastosowanie kapitału (ad 3) efektywność przedsięwzięć - rachunek ekonomicznej opłacalności inwestyc ji finansowanie: (ad 2) aktywne - lokowanie kapitału w innych firmach pasywne - finansowanie samego siebie (kredyty, pożyczki) Formy finansowania i ich podział Finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne - według pochodzenia źródła kapitału Zewnętrzne - przedsiębiorstwo pozyskuje kapitał z zewnątrz czyli spoza firmy 1. obce (kapitał nie firmy, nie właścicieli) pochodzi z rynku pieniężnego albo kapitałowego pieniężny - kredyty i pożyczki kapitałowy - akcje i obligacje Akcje - wyemitowane w pierwotnym obiegu. Posiadacz akcji ma prawo do dywidendy jeśli jest zysk, decyduje o tym Rada Nadzorcza. Decyduje - posiadacz pakietu większościowego co oznacza możliwość zarządzania spółką 2. własne - wnoszenie do firmy własnych wkładów lub udziałów Wewnętrzne - przekształcenie dóbr rzeczowych w środki finansowe np . zmiana struktury kapitału, inwestycje z odpisów amortyzacyjnych albo zmniejszenie majątku poprzez sprzedaż - tworzenie długoterminowych rezerw zatrzymanie zysków na inwestycje w firmie. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Własne 1) zwolnienie kapitału przez przyśpieszenie obrotu kapitału, sprzedaż zapasów, ściągnięcie należności, przeniesienie środków, sprzedaż zbędnej części majątku, finansowanie z amortyzacji, wniesienie nowych kapitałów do firmy. 2) Finansowanie z zatrzymywanego zysku. Obce 1) krótkoterminowe • Zobowiązania handlowe (długi), • Kredyt dostawcy - firma przesyła towar natomiast pieniądze przelewa się później np. na AGD • Wstrzymanie zapłaty np. zwłoka pracownikom • kredyty krótkoterminowe zwykle na rachunku bieżącym - wynika to z umowy prowadzenia rachunku - warunki spłaty, odsetki, • kredyt lombardowy = zastawny - środki płynne: papiery wartościowe, akcje, obligacje, - prawa do nieruchomości,

(…)

… kredytu jest utrzymanie płynności przedsiębiorstwa.
b) kredyt kasowy udzielany gotówkową. Służy do uzupełniania chwilowych niedoborów w kasie, głownie do wypłat. Uzyskanie kredytu jest b. trudne , tylko znani i wiarygodni kredytobiorcy mogą go uzyskać.
2.Na rachunku kredytowym powstaje na wyodrębnionym rachunku . Wyróżnia się tu linię kredytową -można powtarzalnie wykorzystywać na powtarzalne transakcje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz