Finanse - podstawowe pojęcia - Podmioty gospodarki narodowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - podstawowe pojęcia - Podmioty gospodarki narodowej - strona 1 Finanse - podstawowe pojęcia - Podmioty gospodarki narodowej - strona 2

Fragment notatki:

Finanse- podstawowe pojęcia
Finanse, inaczej lokowanie środków finansowych.
Podmioty gospodarki narodowej podejmuj decyzje o tym gdzie inwestować, skąd mają środki do inwestowania(np. zakładają działalność).
Podmioty gospodarki narodowej:
Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa( gospodarstwa rolne)
Banki
Państwo
Przepływy rzeczowe i finansowe (wpływy i wypływy środków pieniężnych):
Podstawową funkcją systemu finansowego jest świadczenie usług pozwalających na krążenie siły nabywczej oraz współtworzenie i przepływ strumieni pieniężnych .
Siła nabywcza może teoretycznie wystąpić w formie niepieniężnej, ale taki przypadek jest niezgodny z realiami współczesnych gospodarek, dlatego mówi się również o strumieniach pieniężnych. „ Współtworzenie strumieni pieniężnych” - pieniądz powstaje w oparciu o mechanizm emisji kredytowej. System bankowy współtworzy pieniądz w odpowiedzi na zapotrzebowanie wyrażone w formie popytu na kredyt i pieniądz ze strony niebankowych podmiotów gospodarujących, przede wszystkim podmiotów sfery realnej. Sfera rzeczowa (realna) Gospodarkę dzieli się (umownie) na dwie części: Sferę realna (sektor realny) Sferę finansowa (sektor finansowy). Mówiąc o sferze realnej , mamy na myśli przede wszystkim przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe , a dokładniej - aspekty rzeczowe (fizyczne) ich funkcjonowania. Sfera finansowa, a system finansowy Obejmuje te część gospodarki, w której następuje kreowanie oraz ruch strumieni pieniężnych (siły nabywczej). Pojecie "system finansowy" nie pokrywa się z pojęciem "sfera finansowa , ponieważ procesy kreowania oraz ruchu strumieni pieniężnych nie dokonują się tylko w wyniku działania systemu finansowego, ale także na skutek decyzji podejmowa­nych przez podmioty sfery realnej. Podmioty niefinansowe prowadzą gospodarkę finansową, w ramach, której wykorzystują różne elementy systemu finansowego w celu realizacji swoich podstawowych zadań. Ta działalność nie jest elementem systemu finansowego, mimo, że jest z nim ściśle powiązana. W uproszczeniu - podstawowa funkcja gospodarstw domowych to dostarczanie zasobów siły roboczej, a podstawową funkcją przedsiębiorstw jest dostarczanie dóbr do konsumpcji. Te zadania odbiegają od zadań pełnionych przez system finansowy. Centralna funkcja systemu finansowego  możliwość współtworzenia pieniądza przez niefinansowe pod­mioty gospodarcze (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe) oraz możliwość prze­pływu strumieni pieniężnych miedzy nimi. „ Sfera finansowa” to pojęcie szersze niż „system finansowy” , dzieli się na: System finansowy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz