Finanse - egzamin - Podatek dochodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - egzamin - Podatek dochodowy - strona 1

Fragment notatki:

I.
Podatek dochodowy - wydatek / koszt czy oba?
Czy prawo ingeruje w wysokość kapitału zakładowego (???) tak / nie
Czy wysokość wartości nominalnej akcji jest dowolna tak / nie
Czy podwyższenie kapitału zakładowego rodzi obowiązek podatkowy? Tak / nie
Jaką dywidendę mogą mieć akcje uprzywilejowane?
Udziały w spółce z o.o. są: równe / mogą być różne?
Wniesienie dopłaty w spółce z o.o. rodzi obowiązek podatkowy? tak / nie
Czy fundusz zasobowy jest obowiązkowy w spółdzielni? Tak / nie
Jaka jest minimalna wysokość udziału w spółce z o.o.?
Czy poza podatkiem dochodowym przedsiębiorstwo państwowe uiszcza jeszcze jakąś opłatę obowiązkową na rzecz skarbu państwa? Tak / nie
Osłona podatkowa to... ulga dla rodzin wielodzietnych / ... / ... / ...
Fundusz operacyjny przypomina: zakup na raty / dzierżawę / ... / Skonto to: Faktoring pełny przypomina: windykację należności / wykup należności / ... / ...
Zapis 2/... netto ... oznacza, że koszt kredytu kupieckiego wynosi ...
Czy firma rentowna może upaść z powodu braku płynności? Tak / nie
Rynek prywatny papierów wartościowych to to samo co rynek giełdowy? Tak / nie
O kapitalizacji niewystarczającej mówimy w przypadku: udzielania kredytu przez spółkę matkę / ... / ... / ... .
Zadania:
II. weksel wystawiono 15 marca z datą wykupu na 15 czerwca na kwotę 100tys. zł. Został wykupiony 17 kwietnia. Jakie odsetki wziął sobie bank?
III. Spółka XXX wydała swoje akcje. Jest 24,4 mln głosów. Jest ... akcji zwykłych. Część akcji ma siłę głosu 1:2. Na wypłatę dyskonta dla akcjonariuszy przeznaczono 80 000 zł. Jaki zysk netto otrzyma akcjonariusz, który miał 2000 akcji zwykłych? T=19%.
IV. Udowodnij istnienie osłony podatkowej mając dane: *koszty operacyjne, *przychody, *odsetki od kredytu. V. wymień krajowe wpływy do budżetu państwa: ...
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz