Filozoficzno-polityczny system Platona i Arystotelesa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozoficzno-polityczny system Platona i Arystotelesa - strona 1 Filozoficzno-polityczny system Platona i Arystotelesa - strona 2 Filozoficzno-polityczny system Platona i Arystotelesa - strona 3

Fragment notatki:

Filozoficzno-polityczny system Platona Demokracja to ustrój z gruntu zły
Idealizm obiektywny - świat, w którym żyjemy, postrzegany zmysłami, jest jedynie kopią, wtórnym odbiciem doskonałego świata idei
Kształtując duszę można ożywić obrazy postrzegane przez nią podczas pobytu w świecie idei i tym samym poznać Prawdę i główną z cnót- ideę Dobra; teoria reinkarnacji
Timokracja - oligarchia - demokracja - tyrania -nietrwałe, ale człowiek nie może istnieć poza organizacją państwową
Ludność państwa idealnego dzieli się na rządzących (rządcy i wojownicy) i rządzonych (klasa pracująca) - państwo takie mężne, mądre, umiarkowane i sprawiedliwe
Państwo na korzystnym teryt. (negatywny wpływ cudzoziemców)
Rządcy wyselekcjonowani spośród mędrców; proces wychowawczy - sofokracja
Wojownicy - siła zbrojna a zarazem aparat wykonawczy
„Prawa” - nowy projekt ustrojowy, własność prywatna jako należąca do ogółu obywateli, przywraca rodzinę; ustrój - pośredni między monarchią a arystokracją lub demokracją; prawa miały regulować wszystkie dziedziny życia
Chciał, aby „prawo było panem zwierzchników, a zwierzchnicy sługami praw” Arystoteles - twórca systemów filozoficzno-politycznych Synteza czynników empiryczno-racjonalistycznych i idealistycznych
Sądy ogólne winny wynikać ze zgromadzonych uprzednio doświadczeń
Szczęście można osiągnąć przez cnotę, cn. intelektualne i moralne
Wychowawcza rola państwa sprowadza się do wdrażania obywateli do życia cnotliwego; złoty środek
Sprawiedliwość - środek między wyrządzaniem z znoszeniem bezprawia; polityczna oraz w znaczeniu szczególnym
Państwo kategorią bardziej pierwotną niż jednostka - człowiek z natury istotą państwową
Inne rozumowanie - państwo wraz ze stopniowym wzrostem rodzaju ludzkiego
„państwo to naturalna, doskonała oraz zupełnie samowystarczalna wspólnota osad, która powstała za względu na potrzeby życia dla popierania najwyższego dobra”
„ustrój to ujęcie w pewien porządek władz w ogóle”, tam gdzie ubodzy mają liczebną przewagę nad jakością bogatych powstaje demokracja, a gdy przeważają cechy jakościowe bogatych - oligarchia
Ustroje prawidłowe: monarchia, arystokracja, politea, zwyrodniałe: tyrania, oligarchia, demagogia
Ustroje prawidłowe sprawowane są w interesie ogółu, nieprawidłowe - grupy ludzi
Najlepsze ustroje państwowe zajmują środek między krańcowościami, politea, dominacja stanu średniego
Naruszenie równowagi między czynnikiem ilościowym i jakościowym w państwie prowadzi do przewrotu
Państwo najlepsze dąży do zapewnienie szczęścia ogólnego - wychowanie, drobiazgowe uregulowanie życia


(…)

… popędy i panujące obyczaje oraz tym, na co wspólnie wyrazili zgodę
Probabilizm - rozsądne prawdopodobieństwo
Myśl sceptyków zabarwiona silnie cynizmem, Karneades przedstawił stan wyższej konieczności

… w państwie prowadzi do przewrotu
Państwo najlepsze dąży do zapewnienie szczęścia ogólnego - wychowanie, drobiazgowe uregulowanie życia
Własność prywatna, mały obszar, korzystne położenie, samowystarczalne
Nieodzowność i naturalność niewolnictwa
Doktryny hellenizmu
„ojczyzna tam, gdzie dobrze”
Stoicyzm - interpretowano świat w duchu materialistycznym i monistycznym zarazem
Źródło poznania - wrażenie zmysłowe…

Epikureizm
Epikur - próba wyjaśnienia świata w sposób naturalny oraz materialistyczny, atomizm +heraklityzm
Zjawiska przyrody przebiegają bez woli boskiej, religia odwołując się do strachu stanowi zgubę ludzkości
Do szczęścia prowadzi brak cierpienia, czwórnian leczniczy
Najlepszymi obywatelami egoiści, jeśli kierują się rozumem - nie krzywdzą się wzajemnie i nie wyzyskują
Szczęście jednostki ponad zbiorowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz