Fazy przejścia na emeryturę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy przejścia na emeryturę - strona 1 Fazy przejścia na emeryturę - strona 2 Fazy przejścia na emeryturę - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10. FAZY PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ
Według Atchleya
PRZEJŚCIE KONIEC ROLI FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA
ODDA- PRZEDE- MIESIĄCA ROZCZA- ZMIANY STABI- KOŃCOWA LONA MERYTAL- MIODO- ROWANIA KIERUN- LIZACJI NA WEGO KU OKRES OKRES PO PRZEJŚCIU NA PRZED EMERYTURĘ EMERYTURĄ TEORIA ERIKSONA: PÓŹNA DOROSŁOŚĆ
Rozwiązanie psychospołecznego kryzysu:
INTEGRACJA versus ROZPACZ
Bilans osiągnięć życiowych Pomyślne rozwiązanie kryzysu poczucie satysfakcji z własnego życia, akceptacja śmierci. Niepomyślne rozwiązanie kryzysu żal z powodu błędów życiowych i straconych szans, lęk przed śmiercią
Teoria Roberta Pecka - rozszerzenie teorii Eriksona
KRYZYSY WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI:
1. Różnicowanie się EGO versus Nadmierne zaabsorbowanie rolą związaną z pracą
2. Wykraczanie poza swe ciało versus Nadmierne zajmowanie się ciałem
3. Wzniesienie się ponad EGO versus Nadmierne zaabsorbowanie swym EGO
POMYŚLNE STARZENIE SIĘ 1. TEORIA WYŁĄCZANIA SIĘ (Cumming i Henry, 1961) Wraz z przechodzeniem z wieku średniego w okres późnej dorosłości:
- MALEJE ZAKRES KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, KONCENTRACJA NA JA; - JEDNOSTKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ DO TEJ SYTUACJI; NABYWAJĄ DYSTANSU WOBEC DOTYCHCZASOWYCH RELACJI SPOŁECZNYCH, CO DOSTARCZA IM SATYSFAKCJI I ZAPEWNIA DOBRE SAMOPOCZUCIE.
2. TEORIA AKTYWNOŚCI (MADDOX, 1964) - W okresie późnej dorosłości jednostki pragną być tak samo aktywne, jak wcześniej. - Włączanie się w relacje społeczne dostarcza satysfakcji.
STYLE STARZENIA SIĘ A OSOBOWOŚĆ Wyniki badań B.L.Neugarten (1968)
ISTNIEJE ZWIĄZEK MIĘDZY STYLAMI STARZENIA SIĘ A WCZEŚNIEJ UKSZTAŁTOWANĄ OSOBOWOŚCIĄ
Przykłady stylów starzenia się w relacji do osobowości:
- TYP OSOBOWOŚCI BIERNIE ZALEŻNEJ ujawniał dwa style starzenia się:
1. APATYCZNY , redukcja kontaktów z ludźmi, ograniczanie aktywności np.do zaspokajania własnych potrzeb fizjologicznych;
2. SZUKAJĄCY WSPARCIA , ujawnianie silnej potrzeby zależności i kontaktu z osobą lub osobami udzielającymi wsparcia.
- TYP OSOBOWOŚCI ZINTEGROWANEJ (przeciwieństwo osobowości biernie zależnej)
Cechy: bogate życie wewnętrzne, sprawny umysł, plastyczność, otwartość na nowe bodźce, akceptacja siebie i optymalna kontrola własnych emocji, zadowolenie z życia niezależnie do nasilenia kontaktów społecznych.


(…)

… INTELIGENCJI:
- ZMNIEJSZENIE SIĘ SZYBKOŚCI WYKONYWANIA ZADAŃ;
- OSŁABIENIE SELEKTYWNOŚCI PAMIĘCI;
- POGORSZENIE SIĘ PAMIĘCI;
- OSŁABIENIE ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA ZŁOZONYCH DECYZJI
OGÓLNY SPADEK POZIOMU ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNYCH MOŻE WYSTAPIĆ W EFEKCIE - CHOROBY
- BLISKOŚCI ŚMIERCI (końcowa inwolucja, końcowy spadek)
TWÓRCZOŚĆ
Sofokles - 70 r.ż - „Król Edyp”
90 r.ż. - „Elektra”
Giuseppe Verdi - 72 r.ż…
…. DOJRZAŁY, KONSTRUKTYWNY - dobrze przystosowany, akceptuje siebie, swoje życie i kontakty społeczne;
2. TYP BUJANEGO FOTELA - dobrze przystosowany, wysoki poziom samoakceptacji, ale zależny od innych, spostrzega starość jako uwolnienie od odpowiedzialności.
3. TYP OPANCERZONY (OBRONNY) - dobrze przystosowany, odwołuje się do mechanizmów obronnych radząc sobie z negatywnymi emocjami; wiedzie aktywny tryb…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz