Ewidencja kontraktów długoterminowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja kontraktów długoterminowych- opracowanie - strona 1 Ewidencja kontraktów długoterminowych- opracowanie - strona 2 Ewidencja kontraktów długoterminowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

EWIDENCJA KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
przychodów z kontraktów długoterminowych
Przychody ze sprzed (RMP) Rozliczenie Rozrachunki z produktów (usług) przychodów z umów odbiorcami
1 2
saldo końcowe saldo końcowe
ct dt
Bilans- pasywa (Rozliczenia Bilans- aktywa (Aktywa z tytułu
międzyokresowe umów niezakończonych umów długoterminowych - RMP) długoterminowych- Należności niezafakturowane)
Objaśnienia:
Zarachowanie przychodów według szacunku (przychody szacowane)
Wystawienie faktury (Należności zafakturowane)
Przeniesienie przychodów ze sprzedaży produktów (usług) na wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego
EWIDENCJA KOSZTÓW KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
Różne konta np. (RMK) Rozliczenie Koszt własny sprzedanych produkcja podstawowa kosztów umów produktów (usług)
1 2
saldo końcowe saldo końcowe
ct dt
Bilans- pasywa (Rozliczenia Bilans- aktywa (Aktywa z tytułu
międzyokresowe umów niezakończonych umów długoterminowych - RMK długoterminowych- RMK bierne) czynne)
Objaśnienia:
Koszty poniesione
Koszty oszacowane
Poniesienie kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) na wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego.
Ćwiczenie 1
Przedsiębiorstwo zawarło kontrakt długoterminowy na usługę, uzgadniając cenę jako równowartość poniesionych kosztów powiększonych o 10% narzut.
Wstępnie uzgodniono harmonogram wpłat:
I Rok 5000
II Rok 4000
III Rok 2000
Rzeczywiste koszty poniesione w kolejnych latach kształtowały się następująco:
I Rok 3000
II Rok 5000
III Rok 2000
Polecenie;
wyznaczyć wartość przychodów w kolejnych latach
ująć księgowo w poszczególnych latach
I rok
II rok
III rok
1.Koszty rzeczywiste w bieżącym roku
3.000
5.000
2.000
10.0000
2.Wpłaty wg harmonogramu (należności zafakturowane)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz