Europejskie Systemy Partyjne-notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejskie Systemy Partyjne-notatki - strona 1

Fragment notatki:

Konserwatyzm
Zacznę może od krótkiego przypomnienia czym jest konserwatyzm i jego głównych założeniach. Konserwatyzm ukształtował się się w XVIII wieku w odpowiedzi na szerzące się hasła racjonalizmu, a najbardziej uwidocznił się podczas rewolucji francuskiej kiedy to rozwinął się parlamentaryzm (mam tu na myśli podział na prawicę i lewicę).
Konserwatyzm jest doktryną polityczną, która nawołuje do utrzymania obecnego ładu społeczno-gospodarczego oraz wzmacniania tradycyjnych wartości jak państwo, naród, rodzina, religia. Czyli opiera się na tradycjonaliźmie. Opowiada się za ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym postępie rozwoju państwa. Uznaje wolny rynek i przeciwstawia się ideom państwa opiekuńczego podkreślając, że promuje on bierność obywateli. Według tej ideologii człowiek z natury jest zły i dąży do anarchii dlatego powinien ograniczać swoje zachowanie zgodnie z religią i zasadami moralnymi. Państwo nie może nie interesować się życiem swoich obywateli ponieważ musi kształcić ich moralność i wyznaczać wartości. Odnośnie gospodarki popierają gospodarkę wolnorynkową i własność prywatną oraz uważają, że należy ogarniczyć funkcje państwa do minimum. I teraz mam pytanie do Was przypomnijcie jakie są różnice między konserwatyzmem, a chadecją.
Przyczyny słabości partii konserwatynych w Europie Środkowo-Wschodniej
Właściwie historię współczesnej tradycji konserwatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej możemy zacząć od roku 1989 r. Czyli w upadku komunizmu w bloku wschodnim. Demokratyzacja państw tej strefy dopuściła możliwość istnienia w państwie innych sił niż tylko lewicowe. Dlatego obecnie partie konserwatyne w wymiarze wschodnim istnieją by być alternatywą dla partii socjalistycznych, ekologicznych Wydawać by się mogło, że odzyskanie umniejszonej niegdyś suwerenności, a tym samym rozkwit patriotyzmu i nacjonalizmu oraz polityki historycznej będą dobrym podłożem do wprowadzenia w krajach wschodnich konserwatyzmu. Tak się jednak nie stało, a ideologia ta przechodzi obecnie swój kryzys. Postaram się teraz przedstawić wam dlaczego to tak teraz wygląda.
Jak myślicie dlaczego stosunki między Polską, a Litwą są aktualnie tak bardzo napięte?
Odpowiedź jest bardzo prosta i nieco zaskakująca. Te złe relacje wynikają właśnie dlatego, że Litwa oparła swoją politykę zagraniczną na zasadzie polityki historycznej i konserwatyźmie połączonym poniekąd z ksenofobią. Litwini zapalili się swoimi patriotyzmem i zaczęli wracać myślami do swojej potęgi imperialistycznej jeszcze sprzed Unii z Polską oraz do litewskiego odrodzenia narodowego w XIX wieku tym samym umniejszając rolę wielowyznaniowego i wielonarodowego państwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wśród Litwinów Polacy są potrzegani tak jak Niemcy są postrzegani przez Polaków. Uwidacznia się tu niechęć sąsiedzka, którą umacniał tylko bardziej konserwatyzm.

(…)

… partii również były przegrane. W 2006 roku popularność ODS powróciła i w wyborach zyskali aż 35,4 % i wraz z chadecką Partią Ludową oraz Czeską Partią Zielonych sformuowali rząd na czele z Mirkiem Topolankiem. W 2009 r. Konserwatyści ponownie zajmują drugie miejsce z dużo niższym 20 % poparciem. Co nie przeszkadzało im jednak na sformuowanie rządu wraz z TOP 9 i Sprawami Publicznymi. W 2004 roku zajęła…
… co nie dało jej jako parti eurosceptycznej ani jednego mandatu. W 2005 roku członkowie UPR startowali z nowo powstałej Platformy Janusza Korwina-Mikke zdovywając 1,5 % głosów. W 2007 roku członkowie UPR startowali z list Ligii Polskich Rodzin ponieważ liczyli, że w koalicji uzyskają efektywny wynik wyborczy. Jak się okazało nie był on raczej efektywny ponieważ wyniósł 1,2 %.
Prawo i Sprawiedliwość - partia konserwatywna?
Partia została zarejestrowana 2001 roku założona ze względu na falę popularności jaką otrzymał ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński. Partia określa się mianem partii konserwatywnej z elementami chadecji. W 2005 roku partia wygrała wybory zyskując w przybliżeniu 27 % głosów. Równocześnie wybory prezydenckie wygrał Lech Kaczyński. Hasła z jakimi PiS zwrócił się do wyborców w kampanii…
… z USA
zmniejszeniem liczby posłów i senatorów
e) przeciwstawia się abrocji, eutanazji, legalizacji związków homoseksualnych, oraz legalizacji narkotyków miękkich.
f) postuluje przywrócenie kary śmierci
g) jawność majątku polityków
h) upublicznienie nazwisk współpracowników SB
deklaruje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw obniżając podatki i opłaty
j) proponuje wprowadzenie ulg ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz