Etyka menedżera i kierowania ludźmi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka menedżera i kierowania ludźmi - strona 1 Etyka menedżera i kierowania ludźmi - strona 2

Fragment notatki:

ETYKA MENEDŻERA I KIEROWANIA LUDŹMi Słowem menedżer (ang. manager) określa się wszystkich, którzy kierują powierzonym sobie odcinkiem pra¬cy przy pomocy jakiejś grupy ludzi i podejmują decyzje o istotnym znaczeniu: dy¬rektorów, kierowników, koordynatorów, brygadzistów itp. (kadra kierownicza). Ze słowem tym kojarzy się więc decydowanie, kierowanie i zarządzanie. W warunkach współczesnych funkcje te wymagają określonych umiejętności, wie¬dzy, kwalifikacji, a także predyspozycji psychicznych. Stąd specjalistyczne kształcące ich uczelnie, kursy, szkolenia. Istnieje np. Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Efekty, bezkonfliktowe kierowanie zespołami ludzkimi to złożone zadanie - wymaga wyspecjalizowanych socjo- i psychotechnik, znajomości ludzi i determinant ich zacho¬wań. Jest to problem sam w sobie, wykraczający poza ramy tego wykładu. Ale wymaga to w równym stopniu wysokich kwalifikacji i "instrumentów" moralnych - odwoływania się do moralnej motywacji i stosowania się do reguł moralnych. I to nas tutaj interesuje, tym bardziej, iż w wypowiedziach publicz¬nych na temat tej grupy częściej zwraca się uwagę na umiejętności psychotech¬niczne, ewentualnie kulturę osobistą, niż na przymioty moralne. Częściej też akcentuje się metody osiągania sukcesu niż autonomię walorów moralnych i moralne doznania kierowanych. " Menedżer, który lekceważy pracowników i traktuje ich nonszalancko nie ma szans na prawdziwy sukces " - czytamy w jednym z wywiadów prasowych. Łatwo jednak dojść do wniosku, iż zwłaszcza w postawie menedżera cnoty sprawności i cnoty moralne ściśle się splatają i przenikają, występują łącznie, jakby "dwa w jednym". Wystarczy powołać się na takie umiejętności, które wy¬magane są od menedżera, jak: doboru kadry, kierowania zespołami ludzkimi, motywowania do pracy, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, ra¬cjonalnego kompromisu, prowadzenia negocjacji z klientem. Lub na takie ocze¬kiwane właściwości jego osobowości. jak: samodzielność, kreatywność, ambi¬cja, poczucie własnej wartości, wiara w sukces, zdecydowanie, dynamizm w działaniu, pewność siebie. W instrukcji dla personelu kierowniczego amerykańskiego przedsiębiorstwa "Ge¬neral Motors Company" zawarta jest przestroga: "Nie bój się, jeśli Twój podwładny Clę przewyższa. Bądź dumny z takiego podwładnego". Podobną myśl zawarł B. Russel, kierując także do nauczycieli, wychowawców itp.: "A może bo ich się potajemnie żeby się nie okazało, że inni nie są od ciebie gorsi” Na podstawie zamieszczonych w prasie w jednym tylko dniu ofert pracy dla kie¬rowniczego personelu w prywatnych (dużych) firmach zatrudnianego na różnych stanowiskach, można sformułować szeroką listę wartości i zalet o zabarwieniu także moralnym, wymaganych przez pracodawców obok kwalifikacji i, wieku itp., wyszcze¬gólnionych w rubrykach: "Wymagane kwalifikacje" lub "Oczekiwania":

(…)

… osobowość, • Kreatywna, twórcza osobowość, • Wiarygodność i odpowiedzialność, • Obowiązkowość i zdyscyplinowanie, - Rzetelność, • Dokładność, skrupulatność, - Konsekwencja, • Zaangażowanie w pracy, przykładanie dużej wagi do jej _jakości, • Przedsiębiorczość i inicjatywa, dynamika w działaniu, - Otwartość, zapał i inwencja, • Wysoka motywacja do pracy, energia w działaniu, wola osiągnięcia sukcesu…
…, - poczucie odpowiedzialności, - wiarygodność, dobry przykład, - uczciwość, prawość, - solidność, rzetelność, - lojalność "w górę i w dół". W przeprowadzanych w naszym kraju sondażach wskazuje się, że naszym menedżerom nie staje jeszcze kwalifikacji zarówno intelektualnych i technicz¬nych, jak i moralnych. Menedżerowie tworzą w naszym kraju nową społeczność opartą na indywi¬dualnej przedsiębiorczości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz